Ja My Oni

Wieczna wina drugich

Jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych

Szczególna podatność na teorie spiskowe może wynikać z potrzeby nadania sensu i wyjaśnienia sytuacji kryzysowej. Szczególna podatność na teorie spiskowe może wynikać z potrzeby nadania sensu i wyjaśnienia sytuacji kryzysowej. www.bridgemanimages.com/Photopower
Jak na człowieka wpływają wielkie kryzysy współczesności.

Kryzys to słowo klucz do opisu współczesności. Uchodźczy, ekonomiczny, demograficzny, ekologiczny, energetyczny, a teraz ten chyba najmniej spodziewany globalny kryzys zdrowotny – katalog kryzysów jest szeroki. A ich skutki wykraczają daleko poza kwestie ekonomiczne czy zdrowotne. Bo bycie ofiarą kryzysu bezpośrednio wpływa na funkcjonowanie poznawcze ludzi i sposób, w jaki przetwarzają informacje o świecie, w którym żyją.

Magia, czyli kształt w pikselach

Jedną z pierwszych konsekwencji kryzysu jest utrata poczucia kontroli – przekonania człowieka o tym, że jest w stanie skutecznie realizować założone przez siebie cele.

Ja My Oni „Oswoić i przetrwać pandemię” (100166) z dnia 06.05.2020; Co się dzieje ze światem; s. 103
Oryginalny tytuł tekstu: "Wieczna wina drugich"
Reklama