Ja My Oni

Noty o autorach

Autorzy - Ja My Oni. Tom 39 Autorzy - Ja My Oni. Tom 39 Polityka
Autorzy - Ja My Oni. Tom 39Polityka Autorzy - Ja My Oni. Tom 39

dr hab. Agnieszka Kloch
adiunkt na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

dr Sylwia Kita
adiunkt na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, psychoterapeutka w nurcie integracyjnym

dr Anna Tylikowska
psycholog, doktor nauk humanistycznych, wykłada, bada, konsultuje, pomaga

Katarzyna Remin
pracuje w Kampanii Przeciw Homofobii, gdzie od 8 lat prowadzi Akademię Zaangażowanego Rodzica – cykl szkoleniowy dla rodziców osób LGBT+

Dziennikarze i współpracownicy POLITYKI:

Dominika Buczak

Joanna Cieśla

Katarzyna Czarnecka
redaktor wydania „Ja My Oni”

Edyta Gietka

Agnieszka Krzemińska

Teresa Olszak

Joanna Podgórska

Justyna Sadowska

Ryszarda Socha

Agnieszka Sowa

Paweł Walewski

Ewa Wilk
redaktor naczelna „Ja My Oni”

Ja My Oni „Ludzie LGBT+” (100173) z dnia 17.08.2020; Wstęp; s. 4
Reklama