Niezbędnik

Istnieje tylko jeden Wszechświat czy jest ich nieskończenie wiele?

Ogrzewające naszą Ziemię Słońce jest tylko pyłkiem we Wszechświecie, który być może nie jest jedyny w Wieloświecie. Ogrzewające naszą Ziemię Słońce jest tylko pyłkiem we Wszechświecie, który być może nie jest jedyny w Wieloświecie. NASA

Mało jest w fizyce pytań, które polaryzują środowisko w sposób równie intensywny. Znacząca część, prawdopodobnie nawet większość naukowców w odpowiedzi żachnie się tylko, podkreślając dobitnie, że temat wykracza poza domenę rozważań przyrodniczych i ma charakter raczej filozoficzny, albo nawet i religijny. Część uczonych dopuszcza spekulacje nad ideą wieloświata, uważając, że nic tak dobrze nie robi nauce, jak wpuszczenie w oficjalny obieg nawet najbardziej ekstrawaganckich idei – bo w końcu jeszcze sto kilkadziesiąt lat temu idea kwantu wydawała się kuriozalna.

Niezbędnik Inteligenta „88 Pytań do Nauki” (100054) z dnia 25.06.2012; Pytania zasadnicze; s. 7