Niezbędnik

Jak hartowała się polszczyzna

Najstarsze polskie zdanie „daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj” pochodzi z łacińskiej kroniki cysterskiego klasztoru w Henrykowie na Dolnym Ślasku. Najstarsze polskie zdanie „daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj” pochodzi z łacińskiej kroniki cysterskiego klasztoru w Henrykowie na Dolnym Ślasku. AN
W słowach, które wypowiadamy, w nazwach miejscowości, w imionach i nazwiskach ukryta jest historia naszego narodu.
Manuskrypt „Kazań świętokrzyskich”, najstarszy dokument w języku polskim, datowany na koniec XIII lub początek XIV w.AN Manuskrypt „Kazań świętokrzyskich”, najstarszy dokument w języku polskim, datowany na koniec XIII lub początek XIV w.

O języku Mieszka I wiemy niewiele. Nawet twierdzenie, że Mieszko I mówił po polsku, jest umowne. Przyjmuje się bowiem, że o języku polskim mówimy od chwili powstania państwa polskiego, a okres wcześniejszy, kiedy pod panowaniem Piastów krystalizowały się lechickie regiony etniczno-dialektalne – nazywany jest okresem przedpolskim. Na pewno jednak pierwszy władca nie miał problemu w porozumiewaniu się z żoną, gdyż różnice pomiędzy językiem czeskim a polskim były w X w.

Niezbędnik Inteligenta „O języku” (100060) z dnia 23.10.2012; HISTORIA JĘZYKA; s. 30
Reklama