Niezbędnik

Językowe klocki lego

Mirosław Gryń / Polityka
To jedno z najistotniejszych, ale i najbardziej fascynujących pytań: jak zbudowany jest język?
Mirosław Gryń/Polityka

Na wstępie poczyńmy niezbędne zastrzeżenie: nie ma jednomyślności co do istoty języka i jego mechanizmów, a więc także co do terminów językoznawczych. Na użytek niespecjalisty można jednak przyjąć podstawowy zestaw pojęć.

Od początku XX w. – czasu, w którym kształtowała się nauka o systemach znakowych (semiologia/semiotyka, gr. sēmeion – znak, lógos – słowo, nauka, sēmeiōtikós – dotyczący znaku) – język jest postrzegany jako system znaków umownych, w odróżnieniu od znaków naturalnych (np. tańca godowego zwierząt). Jak w każdym systemie znaków (np. drogowych), język składa się z elementów, które wchodzą ze sobą w relacje określone regułami utrwalonymi oraz wykształconymi przez użytkowników (zgodnie z uzusem – zwyczajem językowym, łac.

Niezbędnik Inteligenta „O języku” (100060) z dnia 23.10.2012; BUDOWA JĘZYKA; s. 36
Reklama