Niezbędnik

Co się dzieje z naszą mową?

Mirosław Gryń / Polityka

Mówić każdy może... Posługujemy się językiem bezwiednie, naturalnie; każdego dnia przez wiele godzin czytamy, piszemy, rozmawiamy, komunikujemy, zamieniamy myśli i emocje na słowa, zdania i znaki. Chyba żadne z narzędzi umysłu nie jest tak intensywnie używane. Proponujemy przyjrzeć się bliżej temu niezwykłemu instrumentowi: jak powstał, jak jest zbudowany, jakie przybiera formy, jakie zastawia na nas pułapki?

Moment jest szczególny, bo w sferze języka zachodzą pospieszne i głębokie zmiany. Pod wpływem kultury masowej, a zwłaszcza powszechnego już dostępu do Internetu, kształtują się nowe normy i formy używania języka. Odrębne dotąd strumienie komunikacji – mowa, pismo, obraz, znak, gest – mieszają się, łączą w jedną rwącą rzekę. Przełamywane są bariery między językami, nie tylko wskutek upowszechnienia angielszczyzny jako języka światowego, ale także dzięki coraz doskonalszym systemom maszynowych tłumaczeń; tradycyjne reguły poprawności ustępują wymogom sprawności; intensywność komunikacji powoduje jej uproszczenie, aż do poziomu wulgaryzacji; języki rozwijają się w zawodowych i środowiskowych niszach, a jednocześnie ubożeją jako spoiwo całej językowej wspólnoty. Zanik wspólnej kultury literackiej sprawia, że współczesne języki kształtowane są (psute?) przez media, popkulturę, manipulujących przekazem polityków, spontaniczną ekspresję internetowych społeczności...

Jednym z wyróżników polskiego inteligenta, domyślnego adresata naszych „Niezbędników”, zawsze była dbałość o język wypowiedzi i formę komunikacji, szacunek dla tradycji i bogactwa własnego języka, podejrzliwość wobec wszelkich form manipulowania słowem. Uznaliśmy więc, że czas najwyższy zadzwonić na współczesną lekcję języka polskiego i wszelkich języków. Temat: „Co się dzieje z naszą mową?”. Wykładowcy: najwybitniejsi polscy językoznawcy, a także praktycy – publicyści, popularyzatorzy, tłumacze, nauczyciele, kulturoznawcy. Będą wykłady z historii języka i badań lingwistycznych, fascynujące rozważania o nowych zjawiskach i przyszłości komunikacji, a także rozmowy o języku młodzieży, polityków, a nawet o języku Pana Boga.
Zapraszamy zatem do środka wieży Babel.

Niezbędnik Inteligenta „O języku” (100060) z dnia 23.10.2012; Od redakcji; s. 3
Reklama
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną