Niezbędnik

Rozważają, obserwują, działają: 2011 - 2012

Polityka
Polityka

Laureaci Nagrody Znaku i Hestii im. księdza Józefa Tischnera

 

2012

Jerzy Szacki (ur. 1929)
Socjolog i historyk myśli społecznej, emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Jeden z najwybitniejszych przedstawicieli warszawskiej szkoły historii idei. Nagrodzony za całokształt twórczości.

Karolina Wigura (ur. 1980)
Socjolożka, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Związana z redakcją „Kultury Liberalnej”. Nagrodzona za książkę „Wina narodów. Przebaczenie jako strategia prowadzenia polityki”.

Siostra Małgorzata Chmielewska (ur. 1951)
Przełożona polskiej Wspólnoty Chleb Życia. Prowadzi domy dla bezdomnych i chorych, samotnych matek oraz noclegownie dla kobiet i mężczyzn. Ma czworo adoptowanych dzieci.

2011

Piotr Sikora (ur. 1971)
Filozof i teolog. Związany z Katedrą Filozofii Religii i Dialogu Międzyreligijnego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie. Nagrodzony za książkę „Logos niepojęty”.

Dariusz Kosiński (ur. 1966)
Historyk teatru, związany z Katedrą Dramatu Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Instytutem im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu. Nagrodzony za książkę „Teatra polskie. Historie”.

Uniwersytet Dzieci
Założony w 2007 r. w Krakowie przez Agatę Wilam wykorzystuje wzorce akademickie do kształcenia dzieci poza szkołą. W warsztatach prowadzonych przez naukowców uczestniczy kilka tysięcy dzieci w wieku od 6 do 14 lat.

Niezbędnik Inteligenta „Zrozumieć mózg” (100071) z dnia 15.04.2013; Przewodnik Kulturalny: O nadziei; s. 118
Reklama