Niezbędnik

Autorzy

Hank Grebe/Purestock / Corbis

Edwin Bendyk – dziennikarz działu naukowego tygodnika POLITYKA

Aneta Brzezicka – dr, pracuje w Interdyscyplinarnym Centrum Stosowanych Badań w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Jest współtwórczynią specjalistycznej ścieżki dydaktycznej w SWPS – neurokognitywistyki. W pracy naukowej zajmuje się m.in. psychopatologią poznawczą, psychofizjologią i neuroobrazowaniem.

Irena Cieślińska – zastępca dyrektora Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, popularyzatorka nauki

Agnieszka Krzemińska – dziennikarka działu naukowego tygodnika POLITYKA

Marek Matacz – z wykształcenia biotechnolog, dziennikarz specjalizujący się w popularyzacji nauki i techniki

Wojciech Orliński – dziennikarz „Gazety Wyborczej” specjalizujący się w popkulturze; autor książek poświęconych twórczości Stanisława Lema oraz opisujących współczesne Stany Zjednoczone

Katarzyna Paprzycka – dr hab., kierownik Zakładu Epistemologii w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego i profesor nadzwyczajny tej uczelni. Doktorat obroniła w University of Pittsburgh w USA. Przedmiotem jej dociekań jest m.in. filozofia umysłu.

Marcin Rotkiewicz – dziennikarz działu naukowego tygodnika POLITYKA

Marcin Ryszkiewicz – dr, geolog i ewolucjonista, pracuje w Muzeum Ziemi PAN w Warszawie. Doktorat uzyskał na Uniwersytecie Piotra i Marii Curie w Paryżu. Jest autorem m.in. książek: „Ewolucja”, „Matka Ziemia w przyjaznym kosmosie”, „Przepis na człowieka”, „Ziemia i życie”, „Jak zostać człowiekiem – przepis ewolucyjny” oraz „Mieszkańcy światów alternatywnych, czyli historia naturalna rozumu”.

Krzysztof Szymborski – dr, fizyk, historyk i popularyzator nauki; wykładał w Skidmore College (USA), mieszka w Stanach Zjednoczonych; stale współpracuje z POLITYKĄ.

Niezbędnik Inteligenta „Zrozumieć mózg” (100071) z dnia 15.04.2013; Wstęp; s. 6
Reklama