Niezbędnik

Na początku był...

Jak rodziło się życie na Ziemi

Komórka w trakcie podziału. Komórka w trakcie podziału. Science Photo Library / EAST NEWS
Jak przez setki milionów lat rodziło się życie na Ziemi? Oto próba rozwikłania zagadki powstania informacji genetycznej.
Wawrzyniec Święcicki

Pytania o to, co było na samym początku – o pochodzenie Wszechświata, życia na Ziemi, człowieka – od dawna rozbudzały wyobraźnię ludzi. Opowieści o początkach są ważnym składnikiem wszystkich mitologii i wierzeń religijnych. Dopiero jednak od niedawna nasza wiedza o podstawowych mechanizmach funkcjonowania życia pozwala nam formułować na gruncie naukowym hipotezy dotyczące jego prapoczątków.

Teorią biologiczną wyjaśniającą powstanie różnorodności form życia, przy zachowaniu podstawowych mechanizmów rządzących funkcjonowaniem komórek, jest teoria ewolucji. Od czasów Darwina do współczesności poczyniliśmy wielkie postępy w rozumieniu mechanizmów ewolucji biologicznej, jednak jej najbardziej podstawowa zasada, opisana przez samego Darwina jako dziedziczenie z modyfikacjami, pozostaje niezmieniona. Przekazywana z pokolenia na pokolenie informacja genetyczna podlega losowym zmianom (mutacjom), a na wytworzoną w ten sposób zmienność działa dobór naturalny (i inne mechanizmy, takie jak dryf genetyczny). By ewolucja mogła przebiegać, musi zatem istnieć przekazywana kolejnym pokoleniom informacja genetyczna, u znanych nam organizmów zapisana w DNA.

To, jak powstała informacja genetyczna u zarania życia, jest zatem problemem wykraczającym poza ramy teorii ewolucji. Do jego wyjaśnienia, obok biologii, zaprząc musimy też chemię, fizykę, astronomię i wiele innych dziedzin.

Jajko czy kura?

Życie pojawiło się na Ziemi bardzo dawno temu – po tym, jak ochłodziła się ona na tyle, by woda mogła występować w postaci cieczy (ok. 4,2 mld lat temu). Pierwsze ślady kopalne, świadczące o występowaniu pierwotnych mikroorganizmów, znaleziono w Australii w osadach liczących 3,4–3,5 mld lat.

Niezbędnik Inteligenta „Co mamy w genach” (100079) z dnia 17.03.2014; Oblicza genetyki; s. 13
Oryginalny tytuł tekstu: "Na początku był..."
Reklama