Niezbędnik

Wielkie oczy GMO

Najważniejsze pytania o GMO

Człowiek zmienia materiał genetyczny roślin i zwierząt przynajmniej od kilku tysięcy lat, stosując krzyżówki i sztuczną selekcję. Człowiek zmienia materiał genetyczny roślin i zwierząt przynajmniej od kilku tysięcy lat, stosując krzyżówki i sztuczną selekcję. Jason Butcher/Cultura / Getty Images
(Prawie) wszystko, co chciałbyś wiedzieć o GMO, ale nie miałeś kogo zapytać.

Dyskusje na temat genetycznie zmodyfikowanych roślin (GMO, ang. Genetically Modified Organisms) wykorzystywanych w rolnictwie zdają się nie mieć końca, a emocje z tym związane niekiedy sięgają zenitu. Europa boi się tego typu upraw, natomiast inne kraje (m.in. USA, Brazylia, Kanada, Chiny) z roku na rok zwiększają ich areał. Kto w tym sporze ma rację? Czy Stary Kontynent powinien otworzyć się na biotechnologię w rolnictwie? Czy GMO jest bezpieczne?

Co to jest GMO? Według definicji prawnej (a nie naukowej): GMO to każdy organizm, poza człowiekiem, który został zmodyfikowany metodami inżynierii genetycznej. Na przykład roślinie wszczepiono gen bakterii, który sprawia, że sama potrafi bronić się przed szkodnikami. Innym przykładem jest bakteria, która otrzymała ludzki gen odpowiedzialny za produkcję insuliny – w ten sposób obecnie wytwarza się ten hormon dla osób chorych na cukrzycę. W organizmach mogą też być wyciszane określone geny (przykładem jest ziemniak Amflora, który produkuje tylko jeden rodzaj skrobi zamiast dwóch).

Czy tylko rośliny GMO są zmodyfikowane genetycznie? Jeśli modyfikację genetyczną rozumieć jako ingerencję w DNA dowolną metodą, to odpowiedź brzmi: zdecydowanie nie. Człowiek zmienia materiał genetyczny roślin i zwierząt przynajmniej od kilku tysięcy lat, stosując krzyżówki i sztuczną selekcję. Czasami te modyfikacje są bardzo daleko idące – wystarczy porównać małego pudelka i jego przodka wilka czy współczesną kukurydzę z jej dzikim przodkiem. Metodami inżynierii genetycznej, na obecnym etapie rozwoju biotechnologii, nie udałoby się czegoś takiego dokonać.

Niezbędnik Inteligenta „Co mamy w genach” (100079) z dnia 17.03.2014; Oblicza genetyki; s. 50
Oryginalny tytuł tekstu: "Wielkie oczy GMO"
Reklama