Niezbędnik

Testy genetyczne – okiem etyka

Tylko osoba, której badanie bezpośrednio dotyczy, powinna mieć prawo dysponować jego wynikami. Tylko osoba, której badanie bezpośrednio dotyczy, powinna mieć prawo dysponować jego wynikami. Victor de Schwanberg/Science Photo Library / EAST NEWS
Rozwój rynku prywatnych usług genetycznych jest zjawiskiem o janusowym obliczu – ma swoje zalety, ale niesie ze sobą także liczne zagrożenia.

W Polsce brak jest regulacji prawno-administracyjnych, które jednoznacznie określałyby warunki i zasady funkcjonowania prywatnego rynku usług genetycznych. Brak nadzoru może prowadzić do praktyk, które stoją w sprzeczności z podstawowymi zasadami etycznymi świadczenia usług z zakresu diagnostyki i poradnictwa genetycznego, a tym samym do naruszenia podstawowych praw i interesów osób z nich korzystających. Na problemy te zwrócił ostatnio uwagę Komitet Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk w stanowisku nr 3/2013 z 25 marca 2013 r.

Niezbędnik Inteligenta „Co mamy w genach” (100079) z dnia 17.03.2014; Genetyka przyszłości; s. 102
Reklama
Ilustracja. Osoby czytające Politykę na różnych nośnikach.

Dołącz do nas!

Będziesz mógł czytać wszystkie teksty autorów „Polityki”.

Subskrybuję

Jesteś już prenumeratorem?

Zaloguj się >