Niezbędnik

Niezbędnik studentów i profesorów

Andres Rodriguez / PantherMedia
Mamy w Polsce prawie pół tysiąca uczelni wyższych, ale tylko 44 z nich noszą dumną nazwę uniwersytetów. Wśród nich jeden z najstarszych w Europie, obchodzący właśnie 650-lecie, Uniwersytet Jagielloński. Warto dobrze poznać historię tej instytucji; ocenić, co z tej tradycji jest wartością godną podtrzymania, a co już tylko obciążeniem.

 Na uniwersytetach studiuje dziś 450 tys. młodych ludzi pod opieką kilkudziesięciu tysięcy nauczycieli akademickich. To jest, powinna być, akademicka i intelektualna elita kraju – najważniejsze miejsce badań naukowych, refleksji, obiegu myśli, publicznej debaty, kształcenia na najwyższym poziomie. A jak jest?

Cóż, właściwie od kilkuset lat, odkąd w średniowieczu zaczęły formować się pierwsze społeczności, wszechnice uczonych i studentów, mówi się o kryzysie uniwersytetów.

Niezbędnik Inteligenta „Uniwersytety 700 lat sporów” (100081) z dnia 05.05.2014; Wstęp; s. 3