Niezbędnik

Autorzy

Autorzy

Konstantin Kirillov / PantherMedia

Tadeusz Cegielski – dr hab., prof. w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista w dziedzinie historii nowożytnej, historii idei i kultury oraz wolnomularstwa. Redaktor naczelny pisma „Ars Regia”.

Tomasz Kizwalter – prof. dr hab., pracownik naukowy Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, autor m.in. „O nowoczesności narodu. Przypadek polski” i „Historia powszechna. Wiek XIX”.