Niezbędnik

Zanim narodził się uniwersytet

Zanim narodził się uniwersytet

Platon i jego uczniowie w Akademii, mozaika z Pompejów, I w. n.e. Platon i jego uczniowie w Akademii, mozaika z Pompejów, I w. n.e. Bettmann / Corbis
Czy początków szkół wyższych można się doszukiwać w starożytności, z jej prawdziwie imponującym rozkwitem nauk?
Gliniana tabliczka z tekstem greckim.Science Museum London/Getty Images Gliniana tabliczka z tekstem greckim.

Uniwersytet europejski, mimo pozornej ciągłości, ulegał głębokim przekształceniom. Dlatego zasadne jest pytanie, którą z historycznych form tej instytucji mamy uznać za wzorzec do porównań. Zwłaszcza że przyglądając się jego najnowszym postaciom, nie sposób oprzeć się wrażeniu, że płodzi on potomstwo z przypadkowymi, choć majętnymi, partnerami – przemysłem, biznesem i nowymi mediami.

A powstał uniwersytet w średniowiecznych miastach Europy jako gildia (universitas) nauczycieli i studentów (magistrorum et scholiarum).