Niezbędnik

Pod Muz egidą

Nauka starożytnych Greków

Klaudiusz Ptolemeusz, geograf i astronom, w aleksandryjskim Muzejonie w czasach rzymskich, drzeworyt z XIX w. Klaudiusz Ptolemeusz, geograf i astronom, w aleksandryjskim Muzejonie w czasach rzymskich, drzeworyt z XIX w. AKG / EAST NEWS
W aleksandryjskim Przybytku Muz – Muzejonie – Ptolemeusze stworzyli pierwszą sprawnie funkcjonującą instytucję naukową, w której uprawiano naukę na najwyższym poziomie i kształcono kolejne pokolenia badaczy.
Hypatia była symbolem ginącego świata antycznego.Corbis Hypatia była symbolem ginącego świata antycznego.

Gdy Ptolemeusz I Soter (367–282 p.n.e.) umocnił ostatecznie swe panowanie nad Egiptem i przeniósł rezydencję z Memfis do Aleksandrii, rozpoczął nie tylko wznoszenie pałacu i świątyń, ale także budowli, które rychło miały rozsławić Aleksandrię w Śródziemnomorzu. Wśród nich był Muzejon i ściśle z nim związana Wielka Biblioteka.

Termin mouseion oznacza Przybytek Muz, gdzie oddawano cześć tym patronkom sztuk i nauk. Takie miejsca kultu istniały w wielu greckich miastach i były na ogół otoczonymi gajami sanktuariami na wolnym powietrzu, jedynie z ołtarzem lub kaplicą i systemem portyków okalających centralną przestrzeń.