Niezbędnik

Wielka rewolucja uczelniana

Karl Wilhelm von Humboldt, niemiecki językoznawca i filozof, inspirator XIX-wiecznej rewolucji naukowej. Karl Wilhelm von Humboldt, niemiecki językoznawca i filozof, inspirator XIX-wiecznej rewolucji naukowej. De Agostini Picture Library / EAST NEWS
Wiek XIX to dla uniwersytetu czas wielkich przemian; starły się ze sobą modele napoleoński i humboldtowski. Skończyło się powstaniem nowego typu uczelni naukowo-badawczej i popularnością wyższych szkół technicznych, dających praktyczny fach.
Wielka bateria galwaniczna skonstruowana na rozkaz Napoleona w paryskiej Ecole Polytechnique, grafika z XIX w.Mary Evans Picture Library/Forum Wielka bateria galwaniczna skonstruowana na rozkaz Napoleona w paryskiej Ecole Polytechnique, grafika z XIX w.

U progu XIX w. europejskie uniwersytety w zdecydowanej większości nadal pozostawały na marginesie nowych tendencji w życiu umysłowym . Ich reformy nie były zjawiskiem częstym, pojawiały się jednak interesujące inicjatywy, takie jak założenie w 1737 r. uniwersytetu w niemieckiej Getyndze. Na tej uczelni profesura, oprócz nauczania, miała również zajmować się badaniami naukowymi. Wydział Teologiczny nie sprawował już kontroli nad pozostałymi; uniwersytet miał być systematycznie finansowany przez władze państwowe.

Niezbędnik Inteligenta „Uniwersytety 700 lat sporów” (100081) z dnia 05.05.2014; Uniwersytet oświecony; s. 52