Niezbędnik

Uniwersytet podziemny

Tajne nauczanie w czasie II wojny światowej

Prof. Tadeusz Manteuffel, historyk mediewista, ze swoimi asystentami w 1953 r. W latach 1940-44 był kierownikiem studium historycznego tajnego Uniwersytetu Warszawskiego. Prof. Tadeusz Manteuffel, historyk mediewista, ze swoimi asystentami w 1953 r. W latach 1940-44 był kierownikiem studium historycznego tajnego Uniwersytetu Warszawskiego. Wdowiński/CAF / PAP
Funkcjonowanie uniwersytetu w czasie II wojny światowej było w Polsce formą samoobrony społeczeństwa przed intelektualną degradacją.
Donos do władz okupacyjnych w sprawie tajnych kompletów z lutego 1941 r.Ośrodek Karta/Forum Donos do władz okupacyjnych w sprawie tajnych kompletów z lutego 1941 r.

Okupant niemiecki ograniczył zasięg i obniżył poziom szkolnictwa podstawowego i zawodowego oraz zlikwidował szkolnictwo średnie i wyższe – zgodnie z deklaracją generalnego gubernatora Hansa Franka z lutego 1940 r., iż podnoszenie poziomu wykształcenia ludu polskiego w żadnym razie nie leży w interesie Niemców.

Tajne nauczanie rodziło się spontanicznie, nie miało jednak charakteru zorganizowanego. Zanim bowiem doszło do klęski Francji, nie gasło w znacznych kręgach społeczeństwa polskiego przekonanie, że konflikt ma charakter epizodyczny.