Niezbędnik

Język roku 1968

Wpływ rewolty z 1968 r. na życie akademickie

Prof. Gesine Schwan jest politologiem. Zrobiła doktorat z filozofii Leszka Kołakowskiego. Prof. Gesine Schwan jest politologiem. Zrobiła doktorat z filozofii Leszka Kołakowskiego. Tobias Schwarz/Reuters / Forum
Rozmowa z prof. Gesine Schwan o wpływie rewolucji kulturalnej 1968 r. na niemieckie uniwersytety.

Adam Krzemiński: – Rok 1968 to rewolta młodzieżowa, ale i ruch na rzecz reformy uniwersytetu.
Gesine Schwan: – W Niemczech rewolta studencka była wymierzona zarówno w pokolenie rodziców, nazistowskich lekarzy, prawników, naukowców, jak i w tradycyjną strukturę uniwersytecką.

Jednak alianci po 1945 r. usunęli najbardziej zdyskredytowanych profesorów nazistowskich, a niemieccy reemigranci z USA wnieśli nowego ducha na uczelnie.
Usunięto niewielu, a wielu cieszyło się za Adenauera uznaniem. Jednak w Niemczech rewolta studencka 1968 r. nie była cząstkową rewoltą jednej grupy społecznej, studentów czy akademików. Jej celem była zmiana ustrojowa. Reforma uniwersytetu miała być zapalnikiem ogólnej reformy społecznej. A demokratyzacja uniwersytetu modelem demokratyzacji społeczeństwa, zniesieniem autorytarnych, represyjnych struktur.

Jednak problemem niemieckiego roku 1968 było to, że autorytaryzm zwalczano agresywnie autorytarnymi metodami – zrywaniem wykładów, nękaniem nielubianych wykładowców przez telefon. Wielu rzeczników ruchu występowało na zgromadzeniach niezwykle napastliwie, wręcz ziejąc agresją. Nie było w tym niczego z habermasowskiej kultury dialogu.

Jakie zmiany instytucjonalne zostały wprowadzone na uczelniach w wyniku rewolty?
W 1968 r. wprowadzono tzw. uniwersytet zgrupowany, ustalając w gremiach uczelnianych relacje między profesorami, niesamodzielnymi pracownikami naukowymi, administracją i studenterią. Przy czym studenci domagali się parytetu jednych trzecich – dla profesorów, dla studentów i dla całej reszty.

Niezbędnik Inteligenta „Uniwersytety 700 lat sporów” (100081) z dnia 05.05.2014; Uniwersytet oświecony; s. 80
Oryginalny tytuł tekstu: "Język roku 1968"
Reklama