Niezbędnik

Leksykon buntowników

Wielkie pozauniwersyteckie kariery naukowe

Julian Barbour Julian Barbour Science Photo Library / EAST NEWS
Choć akademia jest dla naukowców jak matka, czasem bywa też okrutna i restrykcyjna. Czy możliwe jest życie naukowe poza jej murami?
Gregor ChaitinKarol Jałochowski/Polityka Gregor Chaitin

Akademia jest zapewne najwspanialszym osiągnięciem cywilizacji – zważywszy jej promieniujący wpływ na wszelkie dziedziny życia. To w jej murach doszło do usystematyzowania gromadzonej przez wieki wiedzy do formy kubików dziedzin poznania. To tam rafinowano metodę naukową. To akademia daje wsparcie setkom tysięcy jednostek, które poświęcają swój czas i energię czemuś tak trudnemu do zdefiniowania, jak intelektualny postęp ludzkości. Ale też, jak każda zinstytucjonalizowana forma organizacji, bywa akademia niewydajna, opresywna, czasem wręcz okrutna.