Niezbędnik

Od poczęcia do śmierci

Od poczęcia do śmierci

Inscenizacja fotograficzna Lejarena Hillera (1880-1969, nazywanego twórcą amerykańskiej ilustracji fotograficznej) z cyklu „Szwy w starożytnej chirurgii”, opublikowanego w książce „Chirurgia przez wieki” (1944 r.) Inscenizacja fotograficzna Lejarena Hillera (1880-1969, nazywanego twórcą amerykańskiej ilustracji fotograficznej) z cyklu „Szwy w starożytnej chirurgii”, opublikowanego w książce „Chirurgia przez wieki” (1944 r.) Corbis

Gwałtowny postęp w naukach biologicznych i medycznych niesie ludzkości nie tylko nadzieję, ale i mnóstwo zagrożeń. Stajemy przed trudnymi do rozstrzygnięcia problemami, które na naszych oczach prowokuje rozwój biotechnologii, genetyki, transplantologii czy choćby leczenia podtrzymującego życie. Na wiele pytań trudno samemu znaleźć odpowiedź, a codzienność dostarcza stale nowych dylematów. Czy dyskutowany obecnie w Polsce projekt ustawy o in vitro uwzględnia status moralny najwcześniejszych form ludzkiego życia i w wystarczającym stopniu zabezpiecza embriony?