Niezbędnik

Cztery rekomendacje Komitetu Bioetyki PAN

Cztery rekomendacje Komitetu Bioetyki PAN

Komitet Bioetyki PAN nie jest instytucją powołaną do rozpatrywania konkretnych projektów badawczych z zakresu nauk medycznych. Komitet Bioetyki PAN nie jest instytucją powołaną do rozpatrywania konkretnych projektów badawczych z zakresu nauk medycznych. harum / Wikipedia

Mija już czwarty rok, kiedy Prezydium Polskiej Akademii Nauk podjęło uchwałę o powołaniu Komitetu Bioetycznego. Kilka wcześniejszych inicjatyw spełzło na niczym. Na inauguracyjnym posiedzeniu prof. Zbigniew Szawarski, przewodniczący pierwszej kadencji, zachęcał 32 powołanych członków komitetu: „Byłoby dobrze, gdybyśmy mogli uzyskać jednomyślność w naszych opiniach i stanowiskach etycznych. Ale to postulat nierealny, więc decyzje będziemy podejmować większością głosów.