Niezbędnik

Manichejczycy i dystopianie

Dlaczego wielkie utopie upadają

Renesansowa wizja idealnego miasta. Wśród domniemanych autorów tego obrazu jest Piero Dela Francesca. Renesansowa wizja idealnego miasta. Wśród domniemanych autorów tego obrazu jest Piero Dela Francesca. Vincenzo Fontana/Arte & Immagini srl/Corbis / Getty Images
Do upadku wielkich projektów utopijnych przyczyniła się utrata wiary we wszechmoc i miłość Boga oraz czarne wizje przyszłości zrealizowane w Europie Środkowej i Wschodniej.
PlatonAlfredo Dagli Orti/BEW Platon

Ile sensu ma dzisiaj w sobie manicheizm? Utrata wiary we wszechmoc i w miłość Boga mogła być przyspieszona licznymi okrucieństwami XX w. Ponadczasowe dzieło Michaiła Bułhakowa „Mistrz i Małgorzata” jest wręcz przesycone duchem manicheizmu – niejednokrotnie dotyka koncepcji Światła i Ciemności, rozwiniętych przez perskiego proroka Maniego. Zło w tej świetnej XX-wiecznej powieści wschodnioeuropejskiej otrzymuje status samowystarczalnego. Blisko stąd do interpretacji chrześcijaństwa z „Żywota Jezusa” Ernesta Renana, pracy, z którą Bułhakow był zaznajomiony.

Za kogoś w rodzaju skrytego manichejczyka uważał siebie Czesław Miłosz. Po zetknięciach z niedającymi się pojąć demonami XX w. zaczął postrzegać zło jako niezależną i samowystarczalną rzeczywistość lub co najmniej jako kategorię, która w żaden uchwytny sposób nie ulega wpływom postępu bądź nowoczesnych form rozsądku i która jest odporna też na świat sięgających podstaw teorii. Miłosz uznał koncepcję manicheizmu za istotną na tyle, by poświęcić jej całą serię wykładów na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Jak sam przyznawał w „ABC Miłosza”, aktu otwierającego zło XX w. można upatrywać w historii bułgarskich bogomiłów i męczeństwa katarów w Weronie i innych włoskich miastach. Wszyscy wielcy wschodnioeuropejczycy byli do pewnego stopnia manichejczykami – poczynając od Rosjanina Bułhakowa, a kończąc na Angliku George’u Orwellu (który był wschodnioeuropejczykiem z wyboru). Wynika z tego, że żadna utopia nie mogła się ziścić w Europie Wschodniej i Środkowej, czyli właśnie manichejskiej części kontynentu. Ten region jest dystopijny z definicji – wkroczył w XX w.

Niezbędnik Inteligenta „Magia utopii” (100112) z dnia 17.10.2016; Ku lepszemu światu; s. 40
Oryginalny tytuł tekstu: "Manichejczycy i dystopianie"
Reklama