Niezbędnik

O przyszłości decyduje przeszłość

Co da się prognozować, a co nie

Prof. Jerzy Kleer Prof. Jerzy Kleer Tomasz Gzell / PAP
Rozmowa z prof. Jerzym Kleerem z Komitetu Prognoz PAN Polska 2000 Plus.

Edwin Bendyk: – Futurystyka, futurologia, prognostyka – jak nazwać naukę badającą przyszłość?
Jerzy Kleer: – Musimy sobie zdawać sprawę, że nie istnieją ściśle naukowe podstawy do refleksji nad przyszłością, nie istnieje więc też konkretna dyscyplina badawcza. Osoby zajmujące się prognostyką stosują różne podejścia. Ja w swoich badaniach wychodzę z założenia, że o przyszłości decyduje przeszłość, a nie teraźniejszość, która jest tylko zmodyfikowaną przeszłością.

Przeszłość to obszerna kategoria. Jakie czynniki z niej wynikające mają kluczowy wpływ?
System kulturowy, to on w największym stopniu decyduje o sytuacji bieżącej i długofalowej trajektorii rozwoju. Istnieje wiele definicji kultury i systemu kulturowego, ja w swoich badaniach i pracach, jakimi zajmuje się Komitet, przyjmuję, że jest to pięcioelementowy układ, na który składają się język, tradycja, historia, religia i stosunek do państwa.

Niezbędnik Inteligenta „Magia utopii” (100112) z dnia 17.10.2016; Ku lepszemu światu; s. 65
Oryginalny tytuł tekstu: "O przyszłości decyduje przeszłość"
Reklama