Niezbędnik

Oko w oko z wilkiem

O wilku mowa

Wilki są skrajnie niezależne i same rozwiązują problemy. Wilki są skrajnie niezależne i same rozwiązują problemy. Getty Images
Dr Robert W. Mysłajek z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego o prawdziwym i wyobrażonym gatunku Canis lupus.
Wilki są bardziej niż psy skore do współpracy i chętniej dzielą się pokarmem z członkami własnej rodziny.Jim Cumming/Getty Images Wilki są bardziej niż psy skore do współpracy i chętniej dzielą się pokarmem z członkami własnej rodziny.

SŁAWOMIR MIZERSKI: – Jest pan z wilkami w stałym roboczym kontakcie?
ROBERT W. MYSŁAJEK: – Tak, choćby dlatego, że łapię je do badań telemetrycznych. A w styczniu uwalnialiśmy jednego biedaka uwięzionego we wnykach w Puszczy Rzeplińskiej. Studiowałem leśnictwo i biologię molekularną, więc łączę dwa różne sposoby badania wilków – w laboratorium poprzez badania genetyczne i w lesie poprzez kontakt z żywymi osobnikami. Tymi metodami uzyskujemy zupełnie inne informacje.