O Polityce

Polityka prywatności

1. POLITYKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna (dalej „Polityka”), wydawca serwisu internetowego Polityka.pl (dalej „Serwis”) oraz właściciel sklepu internetowego Sklep.polityka.pl (dalej „Sklep”) przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników Serwisu i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych.

2. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). Użytkownikom przysługują uprawnienia przyznane im w poszczególnych przepisach RODO. Przeczytaj informacje o polityce RODO w Polityce.

3. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzane będą przez Politykę wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych w Serwisie i w celach wskazanych w formularzach rejestracyjnych dotyczących konkretnych usług Serwisu. Nadto mogą być one przetwarzane w prawnie usprawiedliwionych celach Polityki, w tym marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Polityki oraz firm z nią współpracujących. Administratorem danych osobowych jest Polityka.

4. Polityka stosuje rozwiązanie typu pojedynczego logowania (ang. single sign-on SSO), które pozwala na rejestrację oraz logowanie do usług świadczonych przez Serwis i Sklep, takich jak dostęp do serwisu Polityka.pl, możliwość korzystania z aplikacji mobilnej Polityki czy możliwość zakupów w Sklepie, przy użyciu tylko jednej nazwy użytkownika i hasła. Oznacza to brak konieczności tworzenia za każdym razem nowego konta i podawania odrębnych danych logowania. Na Serwisie i w Sklepie przechowywane są podstawowe dane klienta, które zostały podane podczas rejestracji.

5. Polityka nie dokonuje obrotu (nie sprzedaje, nie użycza) danych osobowych użytkowników Serwisu innym osobom lub instytucjom, bez zgody użytkownika. Przetwarzane przez Politykę dane osobowe użytkowników Serwisu mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

6. Polityka gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP użytkowników odwiedzających Serwis i korzystających z usług świadczonych w ramach Serwisu. Zebrane w ten sposób informacje służą administrowaniu Serwisem, okresowym analizom statystyki odwiedzin, ustaleniu, które strony odwiedzane są najczęściej, określeniu poziomu funkcjonalności stron Serwisu. Informacje dotyczące IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa, na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

7. Polityka stosuje mechanizm tzw. cookies tj. plików tekstowych przechowywanych na dysku urządzenia użytkownika Serwisu. Mechanizm cookies stosowany jest w celu zachowania parametrów nawigacyjnych użytkownika i statusu jego zalogowania, agregowania danych statystycznych o ruchu użytkowników Serwisu, optymalizowaniu emisji reklam na Serwisie i usprawniania funkcjonowania Serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Pliki cookies mogą ponadto stosować współpracujący z Serwisem reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu.

8. Polityka używa technologii Local Storage Object (LSO), zbliżonej zasadą działania do plików cookies, mającej jednak nieco inne właściwości. LSO to wydzielona część pamięci przeglądarki, służąca do przechowywania danych zapisywanych przez serwisy. Dostęp do niej może uzyskać tylko strona internetowa działająca w tej samej witrynie, z której dane zostały zapisane, jednak inaczej niż w przypadku cookies, nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera. Dane w LSO są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki ani nie mają określonego czasu ważności.

9. Serwis zwiera odnośniki/linki do innych stron WWW. Polityka nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.

10. Szczegółowe zasady przetwarzania i usuwania danych osobowych przez Politykę znajdują się w informacji o RODO.

11. Zgłoszenia, pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności użytkownicy Serwisu mogą zgłaszać poprzez adres e-mail: cyfrowa@polityka.pl.

12. Wycofanie udzielonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Politykę użytkownicy Serwisu mogą zgłaszać poprzez adres e-mail: cyfrowa@polityka.pl

13. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie Serwisu.

Reklama
Reklama