"Entuzjaści edukacji" - projekt o polskiej oświacie
promocja/Polityka

„Entuzjaści edukacji” to projekt, którego głównym celem jest dostarczenie twardych danych o polskiej oświacie. Danych, które pozwolą rozmawiać o systemie edukacji w oparciu o fakty a nie emocje.

Okazją do takiej rozmowy będzie I Kongres Polskiej Edukacji, który odbędzie się 5,6 czerwca w Warszawie. W wydarzeniu weźmie udział 2 tys. uczestników reprezentujących środowiska związane z edukacją: dyrektorzy i nauczyciele, kuratorzy, organizacje pozarządowe zrzeszające rodziców czy przedsiębiorców, politycy administracji centralnej i samorządowej. Głównym tematem wydarzenia, będzie jakość edukacji. Organizator Kongresu, Instytut Badań Edukacyjnych, przedstawi na nim "Raport o stanie edukacji. Społeczeństwo w drodze do wiedzy" to pierwszy tak wszechstronny dokument ukazujący mocne i słabe strony polskiej oświaty. Wnioski płynące z raportu będą także przedmiotem Debaty „Polityki”, która odbdzie się 7 czerwca w siedzibie „Polityki”.

Mimo niewątpliwych sukcesów, takich jak upowszechnienie szkolnictwa wyższego czy dobre wyniki polskich uczniów na tle kolegów z innych krajów, nasza oświata nadal nie jest przygotowana, by stać się zapleczem wzrostu gospodarczego i awansu cywilizacyjnego kraju. Szwankuje nauczanie przedmiotów ścisłych, wyższe uczelnie bardzo rzadko reprezentują światowy poziom, uczniowie i studenci kończą szkoły nie przygotowani do wejścia na rynek pracy. Na to nakładają się problemy wewnętrzne samego systemu, m.in. niski prestiż zawodu nauczyciela, a z drugiej strony zjawiska szersze, takie jak pogarszająca się sytuacja demograficzna, która w kolejnych latach poważnie zmodyfikuje warunki funkcjonowania szkół i uczelni wyższych.  Aby sprostać tym wyzwaniom potrzebna jest mądra polityka oświatowa. Mądra to znaczy przede wszystkim racjonalna, a więc oparta na wiedzy.

W ramach „Entuzjastów Edukacji” zostanie zrealizowane ok. 50 projektów badawczych. Ich celem, oprócz opisania stanu polskiej oświaty i rządzących nią mechanizmy, jest także dostarczenie nauczycielom i dyrektorom praktycznych narzędzi wspierających ich wysiłki na rzecz kształcenia. „Entuzjaści Edukacji” mają bowiem nie tylko gromadzić wiedzę, ale także upowszechniać ją i inspirować do namysłu nad polską oświatą a wreszcie bezpośrednio pomagać w osiągnięciu jak najlepszych wyników nauczania. 

Projekt „Entuzjaści Edukacji” został zainicjowany w kwietniu 2009 r. i potrwa do czerwca 2015 r. Jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pełna nazwa projektu to „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego”.

Więcej informacji na www.ibe.edu.pl

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj