Stowarzyszenie naukowe

„Klub młodych intelektualistów”

STOWARZYSZENIE NAUKOWE „KLUB  MŁODYCH  INTELEKTUALISTÓW”
00-608 Warszawa,  Al. Niepodległości 186 (p. 3, II piętro)
Tel.: +48-602514440,  E-mail:
sekretariat@klubmi.com.plwww.klubmi.pl 

Klub Młodych Intelektualistów jest stowarzyszeniem najwybitniejszych młodych polskich naukowców. Został utworzony w Warszawie w czerwcu 2010 r. przez ośmiu młodych uczonych reprezentujących różne dziedziny nauki i różne ośrodki akademickie w Polsce. Jednym z podstawowych motywów powołania Klubu była chęć pracy na rzecz optymalnego zagospodarowania potencjału intelektualnego najwybitniejszych młodych polskich naukowców w procesie rozwoju cywilizacyjnego polskiego społeczeństwa. Domenę Klubu stanowi inicjowanie i wspieranie działań mających zapewnić wysoką jakość polskiego sektora badawczo-rozwojowego i szkolnictwa wyższego w przekonaniu o ich pierwszoplanowej roli w kreowaniu pomyślnej przyszłości Państwa. Zasady pozyskiwania członkostwa w Klubie zapewniają Jego niezależny, wyłącznie ekspercki charakter i wykluczają przypadkowość: uzyskują je młodzi naukowcy - laureaci co najmniej trzech spośród najbardziej prestiżowych konkursów naukowych polskich i międzynarodowych (dotyczy nagród, stypendiów, grantów). Wyróżnienia naukowe honorowane przez Klub to m.in. granty European Research Council, wybrane programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, stypendia naukowe Tygodnika Polityka, stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, nagrody naukowe Prezesa Rady Ministrów, czy stypendia indywidualne Fundacji im. J.M. Fulbrighta. Ich lista jest okresowo weryfikowana przez Zgromadzenie Członków Klubu, do czego podstawę stanowią potencjalne zmiany rangi dotychczasowych i pojawianie się nowych konkursów naukowych. Klub jest pierwszą tego typu organizacją w Polsce; inne stowarzyszenia młodych naukowców są tematycznie związane z określoną dziedziną nauki, regionem, otrzymaniem jednego konkretnego wyróżnienia, bądź też skupiają środowiska intelektualne o określonym światopoglądzie. 
Klub realizuje swój cel poprzez:

- działalność medialną,
- opracowywanie i publikowanie propozycji rozwiązań prawnych zwiększających efektywność działalności sektora badawczo-rozwojowego,
- opracowywanie i publikowanie propozycji rozwiązań zmierzających do podwyższenia poziomu kształcenia akademickiego,
- opiniowanie, komentowanie i doradzanie w sprawach kluczowych zadań Państwa, w tym w zakresie szkolnictwa wyższego, nauki i rozwoju jako podstawowych  narzędzi zapewniających długofalowy rozwój społeczeństwa oraz bezpieczeństwo Państwa,
- organizowanie debat, konferencji i spotkań celem wskazywania specjalnej roli sektora badawczo-rozwojowego i szkolnictwa wyższego w zapewnianiu pomyślnej przyszłości Państwa.

Członkiem lub członkinią Klubu Młodych Intelektualistów może zostać każda osoba posiadająca obywatelstwo polskie, która zdobyła co najmniej trzy spośród poniższych wyróżnień i w momencie składania deklaracji członkowskiej nie ukończyła 36 roku życia (lista okresowo modyfikowana przez Zgromadzenie Członków Klubu):

- grant European Research Council (oraz dawniej: nagroda w konkursie EURYI),
- nagroda Prezesa Rady Ministrów za najlepsze rozprawy doktorskie i habilitacyjne,
- nagroda Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową i naukowo-techniczną,
- indywidualne stypendium naukowe Fundacji im. W. Fulbrighta,
- stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców,
- stypendium Fundacji PolitykaZostańcie z nami“,
- stypendium w ramach obecnych i dawnych programów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (START, KOLUMB, HOMING PLUS, POWROTY/HOMING, FOCUS, TEAM,    INNOWATOR, MISTRZ, WELCOME, NAGRODA FNP),
- nagroda Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk za najwybitniejsze rozprawy doktorskie obronione w polskich instytucjach naukowych,
- indywidualne stypendium naukowe Fundacji im. Alexandra von Humboldta,
- indywidualne stypendium Komisji Europejskiej Marie Curie,
- indywidualne stypendium naukowe British Chevening Scholarship,
- zwycięstwo etapu regionalnego lub zwycięstwo finału ogólnopolskiego w konkursie na najlepszego studenta Polski „Primus Inter Pares”.

 Aktualna lista członków:

 • Dominik Antonowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 • Tomasz Bilczewski (Uniwersytet Jagielloński)
 • Ewa Bińczyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 • Anna Brożek (Uniwersytet Warszawski)
 • Janusz Bujnicki (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Uniwersytet Adama Mickiewicza)
 • Joanna Golińska-Pilarek (Uniwersytet Warszawski)
 • Magdalena Janus (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)
 • Dariusz Jemielniak (Akademia Leona Koźmińskiego)
 • Bartosz Karaszewski (Gdański Uniwersytet Medyczny) – przewodniczący Klubu
 • Konrad Klejsa (Uniwersytet Łódzki)
 • Artur Krężel (Uniwersytet Wrocławski)
 • Katarzyna Marciniak (Uniwersytet Warszawski)
 • Anna Matysiak (Szkoła Główna Handlowa)
 • Jakub Momro (Uniwersytet Jagielloński)
 • Krzysztof Piech (Szkoła Główna Handlowa)
 • Paweł Rutkowski (Uniwersytet Warszawski)
 • Igor Soszyński (Uniwersytet Warszawski)

 Zainteresowanych uzyskaniem członkostwa w Klubie Młodych Intelektualistów lub inną formą współpracy prosimy o kontakt e-mail lub telefoniczny:

Bartosz Karaszewski
Przewodniczący Klubu:
Telefon: +48-602514440
E-mail: bartosz@karaszewski.org

 

 

 

 

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj