33-cie Forum The European Higher Education Society
33-cie Forum EAIR

Szanowni Państwo,
w dniach 28-31 sierpnia 2011 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbędzie się kolejne, 33-cie Forum EAIR (The European Higher Education Society).  Coroczne fora EAIR poświęcone są wyzwaniom, przed jakimi staje szkolnictwo wyższe Europy i świata w naszych czasach. Gromadzą po kilkuset uczestników, którymi są zarówno badacze szkolnictwa wyższego jak i praktycy - osoby w pełni zanurzone  w nurcie jego przemian i rozwiązujące na co dzień jego problemy
Tegoroczne Forum nosi tytuł: “Bridging cultures, promoting diversity: higher education in search of an equilibrium”.  Na jego program składają się  sesje plenarne, na których wykłady wygłoszą znamienici uczeni z Polski i zagranicy oraz  8 równoległych serii seminariów i warsztatów poświęconych zagadnieniom takim jak: różnorodność instytucjonalna i programowa w szkolnictwie wyższym, relacje pomiędzy szkolnictwem wyższym a gospodarką, internacjonalizacja szkolnictwa wyższego (w tym asymetrie przepływów i „drenaż mózgów”), wyzwania stawianym uczelniom i studentom w umasowionym szkolnictwie wyższym, zapewnianie jakości i zarządzanie nią, pomiar osiągnięć w szkolnictwie wyższym i inne. Sądzę, że obrady Forum mogą być interesujące i użyteczne  dla Państwa. Najserdeczniej zapraszam do udziału w nim. Szczegółowy program oraz wskazówki organizacyjne znaleźć można na stronie internetowej EAIR:  www.eair.nl/forum/warsaw  Honorowy patronat nad 33 Forum w Warszawie roztoczyła prof. Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Z wyrazami szacunku 
Prof. Janina Jóźwiak
Przewodnicząca Komitetu Programowego
33 Forum EAIR.

 

 

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj