Regulamin Konkursu Architektonicznego POLITYKI i ONETU

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs Architektoniczny, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez POLITYKĘ Spółdzielnię Pracy, z siedzibą w Warszawie 02-309, przy ul. Słupeckiej 6, zwaną dalej POLITYKĄ i Grupę Onet.pl S.A., z siedzibą w Krakowie 30-126, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 44, zwaną dalej ONETEM.

2. Konkurs rozpoczyna się dnia 9 maja 2012 r. i trwa do 13 maja 2012 r.

3. W konkursie przyznanych zostanie 20 równorzędnych nagród.

4. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników POLITYKI  i ONETU oraz członków ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa

5. Konkurs jest przeznaczony dla użytkowników stron internetowych POLITYKI i ONETU. Zostanie przeprowadzony na stronach www.polityka.pl i na stronach portalu Onet pod adresem www.onet.pl lub pod innym adresem będącym własnością ONET.

ZASADY KONKURSU

7. Konkurs polega na zagłosowaniu na stronie www.polityka.pl/architektura lub na stronie konkursy.onet.pl  na jeden z pięciu obiektów i napisaniu uzasadnienia wyboru. Konkurs zostanie rozstrzygnięty poprzez wybór przez jury i nagrodzenie 20 najlepszych uzasadnień.

8. Aby wziąć udział w konkursie należy:

a. wejść na stronę www.polityka.pl/architektura lub na stronę konkursy.onet.pl zalogować się i zagłosować na jeden z pięciu obiektów.

b. we właściwym polu w formularzu napisać uzasadnienie wyboru (do 1000 znaków), wypełnić pola z danymi: imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania, adres e-mailowy, numer telefonu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych (patrz punkt 22.).

c. wysłać wypełniony formularz konkursowy zamieszczony na stronie www.polityka.pl/architektura lub na stronie konkursy.onet.pl poprzez naciśnięcie przycisku „Wyślij”. 

9. Głosować i wziąć udział w konkursie można tylko raz, na jeden obiekt, tylko na jednej stronie: www.polityka.pl/architektura lub konkursy.onet.pl.

10.  Samo głosowanie nie jest uważane za wzięcie udziału w Konkursie. Poprzez głosowanie rozumieć należy zalogowanie się na stronie i oddanie głosu na jeden z pięciu obiektów. Efektem głosowania będzie wyłonienie Realizacji Roku 2011 według internautów POLITYKI i ONETU.

11. Poprzez wzięcie udziału w konkursie należy rozumieć wzięcie udziału w głosowaniu, zamieszczenie uzasadnienia i wypełnienie wszystkich wymaganych pól wymienionych w punkcie 7b.

11. Brak uzasadnienia w formularzu uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie, ale nie powoduje unieważnienia oddanego głosu.

12. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone równolegle na stronie www.polityka.pl/architektura i na stronie konkursy.onet.pl do dnia 23 maja 2012 r. poprzez opublikowanie imion, nazwisk i miejscowości zamieszkania osób będących zwycięzcami Konkursu.

JURY I NAGRODY

13. Nagrody zostaną przyznane przez Jury powołane przez POLITYKĘ i ONET.

14. Nagród w Konkursie zostanie przyznanych 20. Zostaną one przyznane autorom 20 najlepszych, w ocenie Jury Konkursu, uzasadnień zamieszczonych w formularzu konkursowym.

15. Nagrodami w konkursie są albumy o tematyce architektonicznej: "101 najciekawszych polskich budynków dekady" pod red. Agnieszki Rumińskiej i "Źle urodzone. Reportaże o architekturze PRL" autorstwa Filipa Springera. Każdy zwycięzca otrzyma po jednym z tych dwóch tytułów.

16. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału puli nagród.

17. Werdykt Jury jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie

18. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Nagród w kwotach pieniężnych.

19.  Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

20. Nagrody zostaną przesłane pocztą na podane przez uczestników Konkursu adresy.

ZASTRZEŻENIA

21. Przez wysłanie formularza konkursowego uczestnicy potwierdzają fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem.

22. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy wyrażają nieodpłatnie zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania uczestnika, a także treści uzasadnienia, w przypadku gdy zostaną oni zwycięzcami Konkursu. Zgoda na publikację dotyczy zarówno stron internetowych www.polityka.pl, stron portalu Onet pod adresem: www.onet.pl lub pod innym adresem będącym własnością ONET, jak i wydania papierowego „Polityki”.

23. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe  wyrażają zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez POLITYKĘ i ONET, jako administratorów danych, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu, w celach promocyjno-marketingowych i związanych z prowadzoną przez POLITYKĘ i ONET działalnością, a także wyrażają zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji handlowych przesyłanych przez POLITYKĘ i ONET, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

24. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adresy: POLITYKA Spółdzielnia Pracy, Warszawa 02-309  przy ul. Słupecka  6  oraz Grupa Onet.pl S.A, Kraków 30-126, ul. Gabrieli Zapolskiej 44.

25. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną