O deliberacji, jej granicach i możliwościach zastosowania w praktyce
Międzynarodowa konferencja otwarcia Centrum Deliberacji w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego będzie wyjątkową okazją do dyskusji nt. aktualnych problemów zarządzania komunikacją przy podejmowaniu decyzji dotyczących polityk publicznych.
Polityka

Na konferencji zatytułowanej pt. „Deliberation: values, processes, institutions” zaprezentowane zostaną wyniki najnowszych badań, a także nowatorskie rozwiązania dla Polski i świata. Konferencja odbędzie się 4 i 5 czerwca br. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego.  

Centrum Deliberacji (CD) - organizator konferencji - jest interdyscyplinarną jednostką naukowo-badawczą, która porusza pilne problemy praktyczne dotyczące komunikacji w demokracji oraz demokratycznego komunikowania. CD zostało utworzone pod koniec 2010 r. przez dr Annę Przybylską w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, po realizacji pierwszego w Polsce Sondażu Deliberatywnego® – autorskiej metody konsultacji publicznych prof. Jamesa Fishkina z Uniwersytetu Stanforda. Czerpie ono z najlepszych wzorców działania podobnych instytucji na świecie. Zaproszenie do interdyscyplinarnej rady naukowej CD przyjęli badacze z ośrodków akademickich w Holandii, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych.

Podczas konferencji będą dyskutowane następujące wątki tematyczne:
- granice deliberacji,
- kryteria oceny i jakość debaty publicznej,
- eksperymenty, interwencja społeczna i ich rezultaty,
- Sondaż Deliberatywny - międzynarodowa perspektywa porównawcza,
- dialog na temat źródeł energii i ekologii - gdy perspektywa lokalna spotyka się z globalną,
- deliberatywne formy zaangażowania obywatelskiego: regulacje systemowe vs. działania oddolne,
- deliberacja w Internecie: ograniczenia technologiczne i ludzkie,
- innowacje w demokracji: perspektywy rozwoju,
- jakość dialogu i współpracy między uczelniami, administracją publiczną i trzecim sektorem;

Konferencja pozwoli zapoznać się z doświadczeniami osób reprezentujących m.in. takie kraje, jak: Bułgaria, Chiny, Dania, Francja, Holandia, Japonia, Niemcy, Singapur, Szwajcaria, Węgry, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. W gronie uczestników znajdą się m.in. prof. Claus Offe (Hertie School of Governance), prof. Stephen Coleman (Centre for Digital Citizenship, Uniwersytet w Leeds) oraz prof. James Fishkin (Centre for Deliberative Democracy, Uniwersytet Stanfordzki). Do dyskusji zostali zaproszeni przedstawiciele administracji publicznej i sektora organizacji pozarządowych.

Zgłoszenie do udziału w konferencji można przesłać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej: www.cd.uw.edu.pl. Rejestracja otwarta jest do 2 czerwca. Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj