O Polityce

Elbląskie Forum Kulturoznawcze

"Od przybytku głowa nie boli. Kultura nadmiaru w czasach niedomiaru"
materiały prasowe/materiały prasowe

wideo

relacja z Forum

Pod takim hasłem w dniach 26-28 września POLITYKA wspólnie z Biblioteką Elbląską im. C.K. Norwida, Instytutem Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i  Elbląskim Towarzystwem Naukowym im. Jana Myliusa organizuje Elbląskie Forum Kulturoznawcze w Bibliotece Elbląskiej.
Tegoroczne Forum stanowi kontynuację i rozwinięcie cyklu konferencji kulturoznawczych: „Moda na obciach, czyli co Polacy robią z kulturą popularną” oraz „Codzienność kręci. Kultura codzienności, codzienność kultury”, które odbyły się w Elblągu w latach 2008 i 2010.

W ramach Forum, podczas sesji wykładowych i paneli dyskusyjnych poszukiwać będziemy odpowiedzi na pytania dotyczące zjawiska nadmiaru (słów, dźwięków, obrazów, znaków, przedmiotów, informacji itp.) w kulturze, a także analizować sposoby i strategie radzenia sobie z tym zjawiskiem zarówno na poziomie indywidualnym, jak i instytucjonalnym – ze szczególnym uwzględnieniem instytucji kultury.

Do wygłoszenia wykładów oraz poprowadzenia dyskusji zaprosiliśmy grono wybitnych ekspertów – kulturoznawców, medioznawców, filozofów, językoznawców, socjologów, dziennikarzy i publicystów. Gwarantem wysokiego poziomu merytorycznego Elbląskiego Forum Kulturoznawczego jest specjalnie powołana Rada Naukowa, w skład której wchodzą: red. Edwin Bendyk (Collegium Civitas / „Polityka”), prof. dr hab. Jerzy Bralczyk (SWPS) – Przewodniczący Rady, prof. dr hab. Wojciech Burszta (SWPS), prof. dr hab. Przemysław Czapliński (UAM), prof. dr hab. Mirosław Duchowski (ASP Warszawa), dr hab. prof. UAM Marek Krajewski (UAM), dyrektor Biblioteki Elbląskiej Jacek Nowiński (Biblioteka Elbląska), dr hab. Krzysztof Olechnicki (UMK), dr Mirosław Pęczak (SWPS / „Polityka”/ UW), prof. dr hab. Tomasz Szlendak (UMK) – autor koncepcji Elbląskiego Forum Kulturoznawczego, prof. dr hab. Wiesław Władyka (UW / „Polityka”).

Patronatem honorowym Forum objęli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewoda Warmińsko-Mazurski Marian Podziewski, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas oraz Prezydent Elbląga Grzegorz Nowaczyk.

Patroni medialni wydarzenia: Radio TOK FM, Kwartalnik „Res Publica Nowa”,  Miesięcznik „Odra”, Telewizja TVP Olsztyn, Telewizja Elbląska i Elbląska Gazeta Internetowa portEl

Więcej informacji wraz ze szczegółowym programem Forum: http://www.bibliotekaelblaska.pl/news/elblaskie-forum-kulturoznawcze.html

 

 

 

 

Reklama

Codzienny newsletter „Polityki”. Tylko ważne tematy

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość potwierdzającą.
By dokończyć proces sprawdź swoją skrzynkę pocztową i kliknij zawarty w niej link.

Informacja o RODO

Polityka RODO

  • Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Polityka Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszawie 02-309, przy ul. Słupeckiej 6. Przetwarzamy Twoje dane w celu wysyłki newslettera (podstawa przetwarzania danych to konieczność przetwarzania danych w celu realizacji umowy).
  • Twoje dane będą przetwarzane do chwili ew. rezygnacji z otrzymywania newslettera, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  • Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby zamówić nasz newsletter.
  • Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Reklama