O Polityce

Książka "Szacunek w świecie nierówności"

Tym razem Richard Sennett, w uzupełnieniu do "Korozji charakteru", proponuje nam książkę o relacji między nierównością i szacunkiem, w której analiza socjologiczno-filozoficzna i wątek autobiograficzny pełnią równoprawną funkcję.
materiały prasowe/materiały prasowe

W tej sprawie nie jest bowiem, jak pisze, tylko obserwatorem: „Moja własna rodzina poszukiwała większego społecznego szacunku, moje życie było po części badaniem fundamentów szacunku do samego siebie. Nierówność, doświadczana jako podział na słabych i silnych, odgrywała niepokojącą rolę i w jednym, i drugim wypadku”.

Autor wraca do lat spędzonych w osiedlu socjalnym Cabrini Green w Chicago, do swojej szansy na ucieczkę stamtąd – talentu muzycznego rozwijanego od dzieciństwa – i późniejszego dramatu, kiedy niesprawność ręki zmusiła go do szukania drogi życiowej innej niż kariera wiolonczelisty, aby z osobistej perspektywy pokazać nieuchronną w społeczeństwie nierówność losów i talentów. Zestawia tę nierówność ze źródłami szacunku do samego siebie i zdobywania szacunku innych. Analizuje instytucjonalne sposoby wyrażania szacunku dla tych, którzy zmuszeni są korzystać z pomocy społecznej.

Czy wnioski, do jakich go to prowadzi, są optymistyczne? Odpowiedzi poszukajmy w tej książce.

o autorze:

Richard Sennett, słynny amerykański socjolog, doktor honoris causa Uniwersytetu w Cambridge, wykładowca prestiżowej London School of Economics, współzałożyciel New York Institute for Humanities, od lat zajmuje się tematyką pracy, przestrzeni miejskiej oraz sfery publicznej. Jest autorem wielu znanych na całym świecie książek, w Polsce od 2006 roku wydawanych przez Muzę, której nakładem ukazały się: Korozja charakteru. Osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie, Upadek człowieka publicznego, Kultura nowego kapitalizmu, Etyka dobrej roboty.

Więcej na ten temat
Reklama
Reklama