O Polityce

Smarzowski nagrodzony za „Różę”

Reżyser Wojciech Smarzowski odebrał 20 września w Warszawie Nagrodę im. Jerzego Zimowskiego, przyznaną mu przez Instytut Spraw Publicznych za film "Róża".

- To nagroda za ukazanie wydarzeń sprzed sześćdziesięciu lat, ale wciąż aktualnych: migranci, uchodźcy wciąż uciekają, z powodów politycznych, ale także przed przemocą, gwałtem i głodem – dr Jacek Kucharczyk, szef Instytutu Spraw Publicznych odczytał podczas uroczystości uzasadnienie kapituły Nagrody im. Jerzego Zimowskiego. Kapituła dostrzegła, że „swoją opowieścią, Smarzowski przywraca twarz i pamięć ofiarom tamtych wydarzeń, w szczególności kobietom, które potrafią zachować godność i siłę w obliczu nieustannego zagrożenia, gwałtów i innych aktów okrutnej przemocy”. Nagroda im. Jerzego Zimowskiego jest przyznawana przez Instytut Spraw Publicznych od 2008 roku osobom działającym na rzecz migrantów, uchodźców oraz osób, które znalazły się w sytuacjach nadzwyczajnych.

Dotychczasowymi laureatami Nagrody byli: Małgorzata Gebert, Stana Buchowska, Janusz Skulich, Krystyna Starczewska i Wiktor Osiatyński.

Zmarły w 2007 roku Jerzy Zimowski był wieloletnim członkiem Zarządu Instytutu Spraw Publicznych, a także wiceministrem spraw wewnętrznych w latach 1990-1996. Dużo uwagi poświęcał kwestiom migracji i uchodźców. Z Jego udziałem odbywały się m. in pierwsze rozmowy o przystąpieniu Polski do strefy Schengen, wprowadzał ustawodawstwo regulujące związane z tym problemy. Przez kilkanaście lat był członkiem Rady do Spraw Uchodźców.

Reklama
Reklama