O Polityce

PRZEWODNIK PO FESTIWALU CONRADA - dodatek do tygodnika POLITYKA

Przewodnik po Festiwalu Conrada w bieżącym wydaniu tygodnika POLITYKA.
Przewodnik FestiwalowiczaPolityka Przewodnik Festiwalowicza

O Festiwalu mówi Dyrektor Artystyczny Michał Paweł Markowski:

Od czterech lat do Krakowa przyjeżdżają najwybitniejsi pisarze polscy i zagraniczni, by wziąć udział w Międzynarodowym Festiwalu Literatury im. Josepha Conrada, jednej z największych tego typu imprez w Europie. Każdego roku spotykamy się z innej okazji, wybierając inny wątek przewodni. Tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się pod hasłem Pomyśl: literatura!/Think: Literature! Chcemy zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Wystarczy pomyśleć, że literatura, mimo naporu mediów i pośpiesznego sądzenia, nadal istnieje i ma się dobrze, by poczuć się członkiem ogromnej, czytającej, rozmawiającej, myślącej społeczności. To właśnie ta żywa wspólnota ludzi czytających tworzy nasz festiwal, tłumnie odwiedzając każde spotkanie. Jesteśmy głęboko przekonani, że literatura daje i zmusza do myślenia, do przyglądania się odmiennym poglądom, innym punktom widzenia i wchodzenia z nimi w dialog lub spór. Nie hołdujemy jednemu światopoglądowi, jednej filozofii, natomiast dumni jesteśmy z wielojęzyczności i wielokulturowości, jaka daje się odczuć każdego dnia na festiwalu. Zależy nam na literaturze jako przestrzeni rozmowy i wymiany zdań, dalecy jesteśmy od przypisywania literaturze jakiejś zbawczej misji, związanej z jedną grupą czy jednym narodem. Literatura powinna podsuwać nam myśli inne od naszych, byśmy mogli się w niej przeglądać i pytać samych siebie, co ważnego dzieje się dziś wokół nas.

W tym roku zaprosiliśmy twórców, których opinie pilnie są słuchane na całym świecie. Zygmunt Bauman i Orhan Pamuk, Dubravka Ugrešić i Krzysztof Wodiczko, Robert D. Kaplan i Wojciech Jagielski, Jeanette Winterson i Oksana Zabużko (by wymienić tylko kilka nazwisk), to pisarze, myśliciele i artyści, intensywnie wpisujący się swoimi dziełami w dyskusję nad moralnym i politycznym kształtem współczesności. Magdalena Tulli, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, Michał Witkowski, Marian Pilot, Andrzej Stasiuk, Eustachy Rylski (by poprzestać na tych tylko nazwiskach) to najbardziej bodaj utytułowani polscy autorzy. Zderzenie tego, co lokalne, polskie i tego, co uniwersalne i ponadnarodowe jest znakiem wyróżniającym Festiwal Conrada, który nie przypadkiem za patrona swego wybrał polskiego arystokratę, który swoim domem uczynił obcy język.

Festiwal odbędzie się w Krakowie w dniach 22-28 października 2012 r.

Reklama
Reklama