O Polityce

I edycja Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald

Do 15 marca 2013 r. można zgłaszać do Konkursu prace doktorskie z dziedziny humanistyki, poświęcone współczesności, obronione w 2012 roku.
Prof. Alina Brodzka-Wald podczas spotkania Kapituły 'Zostańcie z nami!'Tadeusz Późniak/Polityka Prof. Alina Brodzka-Wald podczas spotkania Kapituły "Zostańcie z nami!"

Nagrodę przyznawaną z Funduszu Wieczystego im. Aliny Brodzkiej-Wald, ustanowiło grono bliskich Jej osób wraz z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.

Pani Profesor, dla bliskich i uczniów Inka, przez 10 lat była jurorką naszej akcji stypendialnej "Zostańcie z nami!". Okazywała i nam i swoim podopiecznym wiele życzliwości, poświęcając swój, także prywatny, czas młodym, zainteresowanym humanistyką osobom.
Zapraszamy do przeczytania ostatniego wywiadu z Nią.

NABÓR ZGŁOSZEŃ DO KONKURSU IM. INKI BRODZKIEJ-WALD

Wnioski o przyznanie Nagrody (formularz dostępny na stronie www.funduszwieczysty.pl) należy nadsyłać wraz z wersją elektroniczną pracy i autoreferatem (w formacie *.doc lub *.docx) na adres e-mail: nagrodainki@funduszwieczysty.org.pl.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty wraz z wersją drukowaną pracy należy wysłać także na adres Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce:
ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa. Do wypełnionego wniosku można dołączyć następujące
załączniki:
 opinie recenzentów,
 inne opinie na temat pracy (do 5 stron maszynopisu znormalizowanego).

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone nie później niż 16 czerwca 2013 r., a w przyszłości w terminie podanym przez Organizatora.

KAPITUŁA KONKURSU IM. INKI BRODZKIEJ-WALD

Decyzję o przyznaniu Nagrody im. Inki Brodzkiej-Wald podejmuje Kapituła Konkursu oceniająca
nadesłane prace. W skład Kapituły wchodzą przedstawiciele środowiska humanistów. Są to:
 prof. Maryla Hopfinger-Amsterdamska
 prof. Grażyna Borkowska
 prof. Feliks Tych
 prof. Marek Zaleski
 dr Tomasz Żukowski

Dodatkowych informacji na temat Konkursu udziela Organizator pod numerem telefonu: 22 622 01 22 (wew. 27) oraz pod adresami e-mail: nagrodainki@filantropia.org.pl i k.jurek@filantropia.org.pl.

Więcej na ten temat
Reklama
Reklama