O Polityce

Mirosław Pęczak, "Subkultury w PRL. Opór, kreacja, imitacja"

okładka książki okładka książki Polityka
13 marca w elbląskim Salonie POLITYKI odbędzie się promocja książki Mirosława Pęczaka pt. „Subkultury w PRL. Opór, kreacja, imitacja”, wydanej przez Narodowe Centrum Kultury.

Książka Mirosława Pęczka stanowi wnikliwą analizę zjawisk związanych z subkulturami w okresie PRL. Jak pisze prof. Wojciech Burszta w slowie wstępnym, jest ona „rodzajem tour de force, a więc odważną próbą syntezy obrazu kilkudziesięciu lat życia w PRL widzianego z wewnętrznej perspektywy subkultur, które zarówno kontestowały oficjalny wizerunek ustroju, jak i były osmotyczną próbą metonimicznie fundowanej próby „przylegania” do realiów Zachodu, świata traktowanego jako pożądany, daleki, ale nieosiągalny w istocie”.

 

Mirosław Pęczak (ur. w 1956 r.) jest kulturoznawcą, wykładowcą w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu kultury alternatywnej i młodzieżowej, stylów życia i socjologii kultury. Zajmuje się też badaniami uczestnictwa w kulturze, jest publicystą tygodnika „Polityka”. Wśród publikacji jego autorstwa wymienić należy między innymi „Mały słownik subkultur młodzieżowych”, „Polska siła – skini, narodowcy, chuligani”, „Spontaniczna kultura młodzieżowa” (z J. Wertensteinem-Żuławskim), „Co się lubi, co się ma – Uczestnictwo w kulturze. Elbląg i powiat elbląski” czy „Kultura miejska w Polsce”.  

 

„Subkultury w PRL. Opór, kreacja, imitacja”

Mirosław Pęczak

wydawca: Narodowe Centrum Kultury, marzec 2013

Reklama
Reklama