O Polityce

17. Konferencja "Miasta w Internecie"

Jak dokończyć konstruowanie spójnego systemu polskiej e-Administracji? Jakie projekty powinny być kontynuowane, a których należy zaniechać? Na czym powinniśmy się skupić, aby mądrze wydać miliardy złotych z unijnej perspektywy budżetowej na lata 2014-20?
Polityka

Odpowiedzi na te m.in. pytania poszukają uczestnicy 17. Konferencji "Miasta w Internecie". Goście największego w Polsce forum prezentacji i dyskusji na temat innowacyjnego wykorzystania teleinformatyki w sektorze publicznym spotkają się w Gdańsku w dniach od 19 do 21 czerwca. – Nadarzy się tam bardzo dobra okazja do tego, by podsumować to, co już zrobiono, oddzielić projekty wartościowe od nie spełniających pokładanych w nich nadziei – mówi Krzysztof Głomb, dyrektor programowy gdańskiej Konferencji. – Nasze spotkanie będzie miejscem prezentacji źródeł i zasad finansowania projektów cyfrowych w ramach perspektywy budżetowej na lata 2014-2020. Swój udział w Konferencji potwierdzili już przedstawiciele najważniejszych decydentów w tym zakresie: odpowiednich struktur polskiego rządu oraz Komisji Europejskiej – dodaje prezes Stowarzyszenia "Miasta w Internecie".

POSTAWILIŚMY NA ZŁEGO KONIA

W Polsce realizowanych jest kilkaset projektów dotyczących e-Administracji. Z ubiegłorocznego raportu "Państwo 2.0" przygotowanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wynika, że wiele spośród nich nie uwzględnia strategicznej wizji cyfryzacji państwa, koncentrujac się na zakupie sprzętu i technologii, zamiast na wsparciu świadczenia cyfrowych usług publicznych nakierowanych na potrzeby obywateli. – Zbyt silna koncentracja na sprawach techniczno-sprzętowych powoduje, że tracimy z oczu aspekt funkcjonalny, który powinien być kluczowy przy wyborze projektów e-administracji – przekonuje dyrektor programowy Konferencji. – Szansę powinny dostawać tylko te projekty, które mają realnych odbiorców wśród obywateli, mieszkańców, przedsiębiorców – dodaje Arkadiusz Złotnicki, wiceprezes SMWI. – Najlepsze projekty to takie, które ułatwiążycie obywatelom – przekonywał niedawno Minister Administracji i Cyfryzacji Michał Boni w rozmowie z PAP-em. – W ciągu najbliższych dwóch, trzech lat będziemy chcieli zrobić bardzo duży skok, jeśli chodzi e-administrację zapowiada szef MAC.

JAK TO ZROBIĆ

Fundamentalnym wyzwaniem polskiej e-administracji powinna być budowa spójnej architektury systemów cyfrowych państwa. Polska od dwóch lat winna dysponować planem rozwoju cyfrowego, którego wciąż nie ma. Dlatego MAC przygotowuje Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa 2.0. – To jest kluczowe. W roku 2014 musimy wkroczyć z gotowymi projektami informatycznymi, które mają być finansowane z funduszy unijnych – podkreśla Michał Boni na stronie resortu. – Skoro możemy spodziewać się spowolnienia gospodarczego, to nie możemy dopuścić do „siodełka” w wykorzystywaniu funduszy, bo to by źle wpłynęło na rozwój kraju. W 2015 r. te nowe projekty muszą być już całkiem rozpędzone – argumentuje.

ZAPRASZAMY DO GDAŃSKA

Doskonałą okazją do dyskusji o przyszłości polskiej e-administracji będzie właśnie Konferencja "Miasta w Internecie". Udział w sesjach plenarnych, warsztatach i dyskusjach panelowych potwierdzili już zarówno przedstawiciele Komisji Europejskiej, rządu, samorządowcy, jak i wybitni polscy eksperci.

17. Konferencja "Miasta w Internecie" odbędzie się w dniach 19-21 czerwca 2013 roku w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.

Szczegółowe informacje o programie, rejestracji i warunkach uczestnictwa dostępne są na stronie internetowej www.17.kmwi.pl.

Reklama
Reklama