Międzynarodowa Konferencja "Wielokulturowość – kryzys ponowoczesnego społeczeństwa?" - 11 października 2013 roku
Czy wielokulturowość jeszcze działa? Pluralizm społeczny, tolerancja i koegzystencja kulturowa teoretycznie weszły do kanonu wartości współczesnych Europejczyków. Stały się elementem codziennego życia. Tylko czemu coraz częściej słyszymy o konfliktach w tym przyjaznym świecie? Dlaczego przybierają one radykalne formy? I co, jeśli projekt wielokulturowości nie działa, nam zostało?

Pogłębionym kontekstom tych pytań i próbom odpowiedzi na nie poświęcona jest międzynarodowa konferencja "Wielokulturowość – kryzys ponowoczesnego społeczeństwa?", która odbędzie się w Krakowie 11 października 2013 roku. W wydarzeniu organizowanym przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena z Krakowa wezmą udział wybitni specjaliści – nie tylko przedstawiciele świata akademickiego, ale także politycy, publicyści, działacze społeczni, ludzie kultury. Celem konferencji jest dyskusja oraz zderzanie poglądów. Dlatego wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. brytyjscy badacze, David Goodhart, prof. Adrian Favell oraz prof. Anne Philips, a także filozofka i feministka, prof. Magdalena Środa, medioznawca, prof. Wiesław Godzic, publicyści, Cezary Gmyz oraz Łukasz Warzecha, filozof, prof. Jan Hartman. Uczestnicy będą dyskutować o przyszłości pluralistycznego świata Zachodu, granicach tolerancji w sztuce i kulturze, tabloidyzacji wielokulturowości.

 

Konferencja będzie inaugurować interdyscyplinarny projekt "Wielokulturowość nie działa. Artyści wobec przemocy" rozpisany na dwa lata, do roku 2015, i prowadzony przez Stowarzyszenie im.  Ludwiga van Beethovena. W ramach przygotowywanych działań odbędą się m.in. dwa konkursy – kompozytorski i video-art. Prace artystów będą oceniać międzynarodowe jury oraz internauci.

 

Szczegółowy opis projektu oraz bieżące informacje będą dostępne na poświęconej projektowi platformie komunikacyjnej w Internecie pod adresem: www.mdnw.org.

 

11 października 2013 roku, sala Wystawowa A (Auditorium Maximum), ul. Krupnicza 33

Konferencja tłumaczona symultanicznie, wstęp wolny.

 

Organizatorzy:

Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena, Kraków

Instytut Europeistyki, Uniwersytet Jagielloński

 

 

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj