Zapraszamy studentów do udziału w konkursie, w którym główną nagrodą jest wyjazd do elektrowni jądrowej na świecie!
Organizatorem Konkursu pod patronatem POLITYKI jest Polska Grupa Energetyczna Energia Jądrowa 1 (PGE EJ 1) i został ogłoszony w ramach programu „Atom dla Nauki”. Główne cele jakie stawiają sobie twórcy programu to zainteresowanie studentów i kadry naukowej tematem energetyki jądrowej, promocja młodych naukowców oraz budowanie szerokiego zaplecza eksperckiego potrzebnego do rozwoju energetyki jądrowej. Program „Atom dla Nauki” składa się z dwóch modułów: konkursowego oraz wykładów uznanych ekspertów.
Polityka

Konkurs skierowany jest do studentów różnych kierunków a opiera się na rozwiązaniu zadania problemowego z 7 obszarów tematycznych: socjologia, turystyka, komunikacja społeczną, fizyka, radiobiologia, ekonomia oraz prawo.

Zadania konkursowe polegają na:

socjologia - zaplanowaniu badania, które pozwoli opisać, zrozumieć i zmapować potencjalny konflikt  społeczny wokół lokalizacji elektrowni jądrowej;

turystyka - przygotowaniu koncepcji rozwoju potencjału turystycznego gminy w której planowana jest lokalizacja elektrowni jądrowej;

komunikacja społeczna – przygotowaniu planu działań komunikacyjnych skierowanych do społeczności lokalnej, gdzie planuje się lokalizacje elektrowni jądrowej;

fizyka - oszacowaniu i porównaniu dawek skutecznych otrzymanych w wyniku narażenia na promieniowanie jonizujące;

radiobiologia - zaplanowaniu badań, które pozwoliłyby na długofalową ocenę ewentualnych skutków promieniowania na ludzi i środowisko w bezpośrednim sąsiedztwie elektrowni jądrowej;

ekonomia – znalezieniu odpowiedzi na pytanie czym kierować się przy podejmowaniu decyzji o włączeniu do miksu energetycznego energetyki jądrowej;

prawo – rozstrzygnięciu, czy słusznym jest przyznawanie w przetargach dodatkowych punktów za zobowiązanie się wykonawcy do udzielenia części zamówień podwykonawcom z terenu Polski lub regionu lokalizacji potencjalnej elektrowni jądrowej.  

 

Nagrodą główną w konkursie jest wyjazd studyjny do działającej, bądź będącej w budowie elektrowni jądrowej na świecie.

Zdobywcy drugiego miejsca otrzymają nagrodę finansową w wysokości 4 000 PLN, a trzeciego – w wysokości 2 000 PLN.

Fundatorem nagród jest Polska Grupa Energetyczna EJ1

Więcej informacji, regulamin konkursu oraz szczegółowe zadania  dostępne są na stronie www.swiadomieoatomie.pl w zakładce uczelnie/konkursy   

 - Zdobycie wiedzy i umiejętności oraz  wykształcenie odpowiedniej liczby specjalistów z różnych dziedzin są kluczowym elementem dla uruchomienia energetyki jądrowej w Polsce. Stąd też program "Atom dla nauki" wpisuje się też w działania jakie w tym zakresie realizuje Ministerstwo Gospodarki. Cieszę się, że inwestor pierwszej polskiej elektrowni jądrowej podejmuje wysiłek w tym kierunku. Ta inicjatywa to swoista praca u podstaw, którą wykonują podmioty zaangażowane w to największe wyzwanie w historii polskiego rynku energii elektrycznej i w całej powojennej gospodarce – mówi Minister Hanna Trojanowska, pełnomocnik Rządu ds. polskiej energetyki jądrowej.

– Nasz program i konkursy odbywające się w jego ramach adresujemy nie tylko do energetyków, czy fizyków, ale również socjologów, ekonomistów, czy prawników. Wierzę, że program pozwoli studentom zobaczyć szanse, jakie dla ich rozwoju zawodowego i naukowego oferuje energetyka jądrowa. Zależy nam zarówno na kształceniu nowych kadr, jak i na rzetelnej dyskusji o energetyce jądrowej. Dlatego do naszego programu zaprosiliśmy uznanych ekspertów, którzy do tej debaty wniosą merytoryczne, często nowe argumenty – mówi Aleksander Grad, prezes PGE EJ 1.

Tematyka wykładów będzie dotyczyć energetyki jądrowej widzianej z szerszej, niekoniecznie technicznej perspektywy. Dlatego wśród mówców znajdą się m.in. uznani eksperci z zakresu ochrony środowiska, socjologii i fizyki. Program wykładów przedstawia się następująco:

05.11.2013, godzina 14:30 – Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wykład „Czy Polacy potrafią dyskutować na kontrowersyjne tematy? Na przykładzie debaty nt. budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej.” wygłosi prof. Ireneusz Krzemiński.

19.11.2013, godzina 11:30 – Uniwersytet w Białymstoku. Wykład „Czy Polacy potrafią dyskutować na kontrowersyjne tematy? Na przykładzie debaty nt. budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej” wygłosi prof. Ireneusz Krzemiński.

21.11.2013 – UMCS w Lublinie. Wykład „Energetyka jądrowa - rozwiązanie dla Polski?” wygłosi prof. Andrzej Kraszewski.

Partnerami projektu są:  Ministerstwo Gospodarki, Narodowe Centrum Badań Jądrowych i Polskie Towarzystwo Nukleoniczne.

Patroni medialni to: „Forbes”, Tygodnik „Polityka” oraz Radio Kampus.

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj