Miasto jako fenomen – najnowsza książka Henryka Samsonowicza
„Szkice o mieście średniowiecznym” - to swoiste kompendium wiedzy na temat rozwoju miast średniowiecznych w kręgu cywilizacji zachodniej.
Polityka

Henryk Samsonowicz w sposób przystępny, nie tylko dla czytelnika zorientowanego w temacie, przekazuje wyniki swoich wieloletnich badań nad zagadnieniem wpływu miasta na kształt życia społecznego, kulturalnego, religijnego, politycznego oraz gospodarczego; miasto jawi się tutaj jako fascynujący fenomen, który umożliwia poznanie „sposobów życia ludzi, ich potrzeb materialnych i duchowych, form ich pracy i rozrywki, a także zmiennych w czasie gustów este­tycznych”. Za sprawą tej lektury tak dobrze znana współcze­snym przestrzeń miejska odsłania swoje często zapomniane sensy. Tytułowe szkice wzbogacone zostały ponadto o prze­myślenia dotyczące symbolicznego przekazu miasta w śre­dniowiecznej sztuce oraz opatrzone ciekawymi, obrazujący­mi problem ilustracjami.

Książka została wydana przez Wydawnictwa Drugie .

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj