O Polityce

Rafał Woś – nasz nowy autor

Rafał Woś Rafał Woś Leszek Zych / Polityka

Do drużyny publicystów POLITYKI dołącza Rafał Woś. Przechodzi do nas z „Dziennika Gazety Prawnej”, wcześniej pracował m.in. w „Dzienniku” i „Przekroju”. Rafał Woś ma tylko 33 lata i bez wątpienia jest w swoim pokoleniu jednym z najlepszych, najciekawszych autorów. Co ważne (i rzadkie) red. Woś zajmuje się tematyką ekonomiczną, a właściwie ekonomią polityczną, bo o gospodarce pisze w kontekście wielkich sporów ideowych, społecznych i politycznych współczesnego świata. Za swoje teksty był nominowany do wszelkich możliwych nagród dziennikarskich; w tym roku – tu akurat za cykl świetnych wywiadów – otrzymał główną Nagrodę im. Dariusza Fikusa. Jego książka „Dziecięca choroba liberalizmu”, krytycznie i wnikliwie analizująca historię polskiej transformacji, zyskała dużą popularność, a Jacek Żakowski w „Gazecie Wyborczej” pisał o niej jako o jednej z najważniejszych książek ostatnich lat. Rafał Woś w naszej drużynie (dołącza do działu Rynek) będzie grał raczej na lewym skrzydle, obok Żakowskiego, bo sam jest bardzo krytyczny wobec współczesnego „turbokapitalizmu”. Nie znaczy to, że POLITYKA zmienia swoje, ogólnie liberalne i mało zideologizowane, nastawienie do gospodarki. Po prostu chcemy uważniej towarzyszyć, niezwykle dziś ożywionym, sporom o przyszłość ładu światowego, a także o nasz model gospodarczy, do czego Rafał Woś ma szczególną ciekawość i kompetencje. Sądzimy, że ten transfer to istotne pokoleniowe i autorskie wzmocnienie zespołu. Życzymy Panu Rafałowi mnóstwa fascynujących tekstów, a Państwa prosimy o zwrócenie uwagi na artykuły naszego młodego kolegi.

Polityka 41.2015 (3030) z dnia 06.10.2015; Ludzie i wydarzenia. Kraj; s. 114
Reklama