O Polityce

Nagroda im. Beaty Pawlak

Polityka

Gratulujemy również Konradowi Piskale, autorowi książki o Somalii „Dryland” (W.A.B. 2014), który został laureatem trzynastej edycji Nagrody im. Beaty Pawlak – dziennikarki, podróżniczki i pisarki zabitej w islamistycznym zamachu terrorystycznym na Bali w 2002 r.

Nagrodę za prace przełamujące mur ignorancji i niechęci do innych kultur i religii przyznaje kapituła pod przewodnictwem red. Adama Szostkiewicza z POLITYKI.

Polityka 49.2015 (3038) z dnia 01.12.2015; Do i od redakcji; s. 114