O Polityce

Nagroda Prezesa NBP za wybitną publikację

Polityka
26 kwietnia zostały ogłoszone wyniki drugiej edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za wybitne publikacje książkowe z dziedziny bankowości i finansów.

Konkurs, którego celem jest podnoszenie jakości publikacji ekonomicznych i promocja najwybitniejszych prac polskich ekonomistów odbywa się co trzy lata. Obecna, druga edycja, została ogłoszona 24 września 2015 roku.

Uzupełnia on dotychczas realizowane przez NBP konkursy: na pracę pisemną dla uczniów szkół ponadpodstawowych, a także na prace magisterskie doktorskie i habilitacyjne oraz Staże Prezesa NBP. Łącznie stworzy to spójny, kompleksowy system bodźców mających na celu podnoszenie poziomu edukacji ekonomicznej społeczeństwa i promowania najwybitniejszych publikacji w tej dziedzinie.

Do Konkursu można było zgłosić więcej niż jedną pracę jednego autora lub grupy autorów opublikowaną na terenie Polski w okresie 2 lat poprzedzających ogłoszenie Konkursu i w roku jego ogłoszenia. Nabór prac trwał od września 2015 roku do grudnia 2016 roku (wpłynęło 18 zgłoszeń książek opublikowanych w okresie między styczniem 2013 roku a wrześniem 2015 roku). Kapitułę Konkursu tworzyli: prof. Andrzej Wojtyna – przewodniczący, prof. Adam Glapiński, prof. Michał Jurek, prof. Ryszard Kokoszczyński
i prof. Jan Szambelańczyk. Zgodnie z Regulaminem Kapituła mogła przyznać Nagrodę Prezesa NBP albo wyróżnienie.

 Podczas uroczystej gali, która odbyła się 26 kwietnia 2016 roku w siedzibie NBP w Warszawie, Prezes Narodowego Banku Polskiego - prof. Marek Belka - wręczył Nagrodę Główną dr. hab. Pawłowi Marszałkowi za pracę pt. „Systemy pieniężne wolnej bankowości. Koncepcje, cechy, zastosowanie” (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2014).

 

Po uroczystości goście mieli możliwość zwiedzenia Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka.

Patronat medialny Konkursu sprawowały: Obserwator Finansowy i Polityka.

 

 

Reklama
Reklama