O Polityce

Grodzisko w Naszacowicach

Polityka

Autorem ryciny rekonstrukcyjnej grodu w Naszacowicach z X/XI w., zamieszczonej w „Pomocniku Historycznym: 966. Narodziny Polski” (także w wydaniu książkowym) jest p. Jacek Poleski. Została ona opublikowana w książce jego autorstwa „Naszacowice. Ein frühmittelalterlicher Burgwall am Dunajec. I. Stratigraphie, Chronologie, Architektur”, wydanej w 2004 r. przez Polską Akademię Umiejętności. Przepraszamy Autora i wszystkich zainteresowanych za pominięcie tej informacji.

Polityka 20.2016 (3059) z dnia 10.05.2016; Do i od Redakcji; s. 106
Reklama