O Polityce

Brama między Europą a Orientem

Pomocnik Historyczny o dziejach Turków

Polityka
Pomocnik Historyczny „Dzieje Turków” w kioskach od 15 czerwca.

Jakie tradycje ukształtowały współczesną Republikę Turcji, budzącą kontrowersje i zaciekawienie? Sięgamy do kolebki ludów turkijskich w dalekiej Azji, aby pokazać ich wielowiekową wędrówkę na zachód. Prezentujemy dzisiejsze rozmieszczenie potomków dawnych Turków na ogromnym obszarze Eurazji. Przybliżamy ich język, sztukę użytkową, literaturę, wierzenia. W centrum tej bogatej historii stoi oczywiście Imperium Osmańskie, niegdyś potężny przeciwnik Zachodu, budzący grozę i fascynację. Jest tu miejsce na silne związki z Polską. Pozostało wiele śladów kultury tureckiej w Polsce, jak i obecności Polaków nad Bosforem; dla kilku pokoleń Konstantynopol, jako wróg Sankt Petersburga, był sprzymierzeńcem w dziele odzyskania niepodległości. Przybliżamy dzieje Republiki Turcji, jej reformacyjnego zapędu, radykalnego odcięcia się od spuścizny osmańskiej, zapatrzenia w Europę, wykształcenia się świeckich, modernistycznych elit. Zbudowały one nową Turcję – prawdziwy pomost z Azji do Europy.

Dzięki artykułom najlepszych turkologów przy lekturze tego pomocnika nie można siedzieć, jak na tureckim kazaniu.

Wydanie liczy 180 stron, wśród autorów znajdują się wybitni naukowcy oraz dziennikarze POLITYKI. Cena: 24,99 zł.

Dzieje Turków dostępne będą w salonach prasowych, kioskach oraz na www.sklep.polityka.pl.

Reklama
Reklama