O Polityce

Wakacje z Pionierami

Już za tydzień (w środę 10 sierpnia) do części nakładu POLITYKI dołączymy kolejny dokument z naszego cyklu „Pionierzy” – poświęconego największym umysłom epoki, pokazującego ludzi, którzy przekraczają granice dziedzin i obszarów nauki, działają na krawędzi poznania, stawiają pytania absolutnie fundamentalne.

Film „Gregory Chaitin, Człowiek, który szukał piękna” został poświęcony jednej z najbarwniejszych postaci światowej matematyki. Gregory Chaitin od kilku lat pracuje nad nową autorską teorią obejmującą złożoność przyrody na sposób matematyczny. Akademia poskąpiła Gregory’emu Chaitinowi formalnego tytułu naukowego. A może to on sam nie był zainteresowany czymś tak błahym z jego punktu widzenia, jak pozycja w uczelnianych hierarchiach? Możliwe, że o to właśnie chodziło, czego dowodem także nieustające emocje, jakie jego – pełna werbalnej i pozawerbalnej ekspresji – osoba wzbudza wśród innych matematyków. Chaitin udowodnił, że w matematyce należy pożegnać się z ideą prawd absolutnych, że istnieje cała gradacja dowodów matematycznych, że matematykę należałoby zacząć traktować jak kolejną naukę doświadczalną, czym zjednuje sobie tyluż zwolenników, co wrogów. Mimo kontrowersji Chaitin wyraźnie i ponadczasowo zaznacza swoją obecność w podręcznikach do nauk komputerowych; nie ma też kompletnej antologii esejów z filozofii nauki bez jego nazwiska wśród autorów.

Seria filmów dokumentalnych „Pionierzy”, której pomysłodawcą i twórcą jest nasz dziennikarz naukowy Karol Jałochowski, została wyprodukowana przez POLITYKĘ przy wsparciu Centre for Quantum Technologies, należącego do National University of Singapore.

Polityka 32.2016 (3071) z dnia 02.08.2016; Do i od redakcji; s. 98
Reklama