O Polityce

Nie ten dyrektor

Polityka

Cytowany w artykule „NIMBYlandia” (POLITYKA 36) rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wskazując na oczekiwanie GDDKiA na decyzję Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska co do wariantu realizacji Wschodniej Obwodnicy Warszawy, mija się z prawdą. W GDOŚ nie toczy się żadne postępowanie w tej sprawie ani nie trwają żadne prace nad wyborem wariantu realizacji. Obecnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, a nie Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, prowadzi postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w której m.in. zostanie wskazany wybrany do realizacji wariant przebiegu trasy.

Monika Jakubiak-Rososzczuk
rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Polityka 37.2016 (3076) z dnia 06.09.2016; Do i od Redakcji; s. 98
Reklama