O Polityce

Wyjaśnienie

Wyjaśnienie

Polityka

W nawiązaniu do artykułu Juliusza Ćwielucha „Lochy Sandomierza” (POLITYKA 37) informuję, że Muzeum Okręgowe w Sandomierzu nie straciło wsparcia ze Starostwa Powiatowego w Sandomierzu i Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego. Ten ostatni jeszcze zwiększył kwotę dotacji o 100 tys. zł. Ponadto od początku mojego urzędowania wychodziłem do PTTK z propozycjami rozwiązania sporu [o odzyskanie Bramy Opatowskiej i podziemnej trasy w Sandomierzu – red.

Reklama
Reklama