O Polityce

Wyjaśnienie

Polityka

W nawiązaniu do artykułu Juliusza Ćwielucha „Lochy Sandomierza” (POLITYKA 37) informuję, że Muzeum Okręgowe w Sandomierzu nie straciło wsparcia ze Starostwa Powiatowego w Sandomierzu i Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego. Ten ostatni jeszcze zwiększył kwotę dotacji o 100 tys. zł. Ponadto od początku mojego urzędowania wychodziłem do PTTK z propozycjami rozwiązania sporu [o odzyskanie Bramy Opatowskiej i podziemnej trasy w Sandomierzu – red.]. Każda została odrzucona.

MAREK BRONKOWSKI
BURMISTRZ SANDOMIERZA

Polityka 40.2016 (3079) z dnia 27.09.2016; Do i od Redakcji; s. 106
Reklama