O Polityce

Wystawa Schlemmera i Kantora w Criocotece

Polityka
Na wernisaż prac Oskara Schlemmera i Tadeusza Kantora zapraszamy 14 października do krakowskiej Cricoteki.

W piątek, 14 października, o godz. 18 w Cricotece odbędzie się wernisaż wystawy Schlemmer I Kantor. Przygotowana przez Cricotekę wystawa, prezentująca prace teatralne Oskara Schlemmera (1888–1943) oraz twórczość Tadeusza Kantora (1915–1990), będzie pierwszą w Polsce próbą zaprezentowania wspólnie dzieł obu artystów.

Oskar Schlemmer (związany z Bauhausem w latach 1921–1929) łączył pasje malarza i twórcy teatralnego. Jego Balet triadyczny był jednym z najważniejszych eksperymentów europejskiego tańca na początku XX wieku, który przyczynił się do redefinicji ciała aktora-tancerza w przestrzeni sceny. W ramach warsztatu teatralnego Schlemmer określił styl i kierunki poszukiwań teatralnych w Bauhausie. Ponadto jako scenograf i projektant kostiumów był współtwórcą siedemnastu przedstawień w teatrach zawodowych.
Na wystawie pokazana zostanie bogata dokumentacja fotograficzna prac scenicznych Schlemmera zarówno tych przygotowanych ze studentami Bauhausu jak i pozostałych dzieł teatralnych tego artysty.

Prezentowane fotografie pochodzą ze zbiorów Bauhaus Archiv w Berlinie. W ramach ekspozycji będzie można obejrzeć także filmowe zapisy rekonstrukcji Baletu triadycznego (Margarete Hasting, Franz Schömbs, Georg Verden) i Tańców Bauhausu (Debra McCall). Zaprezentowanych zostanie również blisko czterdzieści rysunków i obrazów Tadeusza Kantora nawiązujących do twórczości Oskara Schlemmera, Bauhausu oraz konstruktywizmu rosyjskiego i niemieckiego. Typowy dla tych nurtów zwrot ku mechanizacji, abstrakcji i technologii odnaleźć można w rysunkach i szkicach do spektaklu Śmierć Tintagilesa z 1937 roku oraz we wczesnych projektach scenograficznych. Pod silnym wpływem twórczości Schlemmera powstał także spektakl Podziemnego Teatru Niezależnego Balladyna z 1943 roku.

Kantor określał go jako „przełożenie całego romantyzmu Słowackiego na abstrakcyjne pojęcia Bauhausu”. Aneks do wystawy Schlemmer | Kantor stanowi prezentacja rysunków Tadeusza Kantora w Galerii-Pracowni artysty przy ul. Siennej 7/5. Oprócz
wczesnych projektów scenograficznych zaprezentowane zostaną rysunki metaforyczne Kantora oraz wyjątkowe szkice postaci „powiększonych”o okno lub krzesło.

Wystawie będzie towarzyszyła publikacja oraz kolejna odsłona projektu tanecznego Maszyna Choreograficzna (kurator: Anna Królica), w ramach której zaprezentowane zostaną trzy spektakle: premiera Lighting Anny Konjetzky oraz pokaz Total Pawła Sakowicza i Mechanicznych Snów Barbary Bujakowskiej. W grudniu odbędzie się także seminarium naukowe Schlemmer | Kantor: Powroty. Wystawie będzie towarzyszyć bogata oferta warsztatów edukacyjnych dla młodzieży i dorosłych.

Kuratorzy: prof. dr hab. Małgorzata Leyko, Małgorzata Paluch-Cybulska
Wystawa odbywa się w ramach projektu Maszyna choreograficzna.Analogie: Schlemmer.
Koncept/Kurator: Anna Królica

Szczegóły: www.news.cricoteka.pl/

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA ul. Nadwiślańska 2-4, 30-527 Kraków

Reklama
Reklama