O Polityce

Krajobraz po Kongresie

Polityka

Mamy dla Państwa także zaproszenie na debatę „Krajobraz po Kongresie. Kultura cyfrowa”. W Kongresie Kultury, który w dniach 7–9 października odbywał się w Warszawie, wzięło udział ponad dwa tysiące osób. Uczestnicy dyskutowali o dziesiątkach spraw, jakie na drodze demokratycznej procedury uznali za najważniejsze dla kultury w Polsce. Większość z nich nie miała jednak wątpliwości, że wielu ważnych kwestii zabrakło. Jednym z „wielkich nieobecnych” okazała się kultura cyfrowa. Jest ona nie tylko szybko rozwijającym się obszarem nowych form uczestnictwa i twórczości. Cyfrowa rewolucja technologiczna przekształca całą kulturę, nawet jej najbardziej tradycyjne formy. Zgodnie zatem z kongresowymi rekomendacjami, żeby dyskusję kontynuować, redakcja POLITYKI organizuje debatę poświęconą kulturze cyfrowej w Polsce. Wprowadzą do niej: Anna Desponds, Katarzyna Tórz (Narodowy Instytut Audiowizualny), Mirosław Filiciak (Uniwersytet SWPS), Alek Tarkowski (Centrum Cyfrowe). Spotkanie poprowadzą Edwin Bendyk oraz Bartek Chaciński. Debata rozpocznie się w środę 26 października o godz. 18 w siedzibie redakcji POLITYKI (ul. Słupecka 6 w Warszawie). Zapraszamy!

Polityka 43.2016 (3082) z dnia 18.10.2016; Do i od redakcji; s. 98
Reklama